L’Obra Social de "la Caixa" crea 80 beques per a la formació professional de població reclusaEl conseller de Justícia, Josep M. Vallès, remarca la necessitat de cooperació de la societat amb l’activitat penitenciàriaEs promouran cursos de formació professional en construcció, noves tecnologies i geriatria. 80 interns, homes i dones, ingressats als centres penitenciaris de Catalunya, principalment els de Quatre Camins, Brians i Joves de Barcelona, es beneficiaran d’aquest programa.L’Obra Social de "la Caixa" dedicarà a aquest programa un pressupost de més de 370.000 euros.

El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Josep M. Vallès, i el director general de "la Caixa", Isidre Fainé, han signat avui a Barcelona un conveni de col•laboració entre ambdues institucions per dur a terme un programa de beques per a estudis de formació professional adreçades als interns dels centres penitenciaris de Catalunya.

Durant l’acte, el conseller ha destacat que hi ha motius importants de satisfacció amb la signatura d’aquest Conveni. D’una part, el conseller ha dit que “amb aquest conveni reforcem les activitats formatives. Hem parlat molt d’inversions i edificis, però la tasca penitenciària no s’acaba en obres. És imprescindible -ha afegit el conseller- la formació per facilitar la reinserció social i laboral de les persones privades de llibertat”.

El conseller ha destacat també que amb el Conveni “reforcem la cooperació de la societat amb l’activitat penitenciària, i aquesta funció penitenciària no pot tenir èxit en la reeducació i  reinserció si no compta amb la cooperació social i ciutadana, perquè la reinserció és també una responsabilitat social”.

El conseller ha volgut destacar també que amb la signatura del Conveni “reforcem la visibilitat de la funció penitenciària com a política social, ja que la política penitenciària és part de les polítiques socials del notre Govern. I en això coincidim amb l’Obra Social de “la Caixa”, com a finançadora; l’Institut Gaudí i l’Associació per a la Inserció, com a gestors de l’activitat, per l?implicació de polítiques socials amb la ciutadania amb risc d’exclusió social.

Finalment, el conseller ha remarcat “la importància de les caixes, que tenen en l’obra social la seva raó de ser”. Ha subratllat “l’obligació de defensar-les contra els qui les veuen com una anomalia en el sistema econòmic de mercat o capitalista. “Anomalia d’èxit” que cal preservar en benefici de la societat, com avui es demostra. En un conveni com el d’avui, justifiquen la seva raó de ser i la seva legitimitat”.

Isidre Fainé, director general de “la Caixa”, ha destacat “la gran oportunitat que té “la Caixa”, amb aquesta signatura, de contribuir al fet que persones socialment desfavorides puguin accedir a la formació” i ha encoratjat els interns a no desaprofitar aquesta oportunitat.

L’Obra Social de "la Caixa", atenent les demandes de la societat, ha creat, dins del seu programa de beques, aquesta nova iniciativa amb un doble objectiu: facilitar l’accés a la formació a persones socialment desfavorides i fomentar-ne la futura inserció social i laboral. Amb aquest Conveni signat avui, l’Obra Social de "la Caixa" aportarà al programa 371.984 euros.

La iniciativa, que, en la seva primera convocatòria, es posarà en marxa el proper setembre i durarà fins al juny de 2006, té per objectiu fomentar la futura inserció laboral de 80 interns i internes residents en unitats semiobertes del Centre Penitenciari Quatre Camins, Centre Penitenciari Brians i Centre Penitenciari de Joves de Barcelona.

La majoria dels cursos es faran fora de la presó

Les accions formatives s’han dissenyat des d’una perspectiva global per tal de facilitar que els alumnes que es troben en una fase del seu compliment de condemna que els permeti iniciar contactes continuats amb l’exterior, a més d’aprendre les habilitats que els capacitin per a una òptima inserció en el món laboral, assoleixin els hàbits associats al manteniment d’una ocupació estable (puntualitat, esforç, treball en equip, responsabilitat, etc.), en un ambient de simulació de llocs de treball reals.

El Conveni preveu la realització de 6 cursos de formació ocupacional que tindran una durada d’entre 210 i 700 hores. Tècnics de l’Institut Gaudí de la Construcció impartiran cursos d’enrajolador, paleta, ajudant de paleta i operador de grua-torre. D’altra banda, a través de l’Associació per a la Promoció i la Inserció Professional (APIP), una entitat privada sense ànim de lucre, amb una reconeguda trajectòria en el camp de la inserció social, s’oferiran estudis relacionats amb les noves tecnologies (informàtica, ofimàtica i disseny gràfic) i d’atenció a persones amb dependència.

Un dels elements més interessants del programa és que la major part dels cursos programats es duran a terme en els mateixos centres de formació; per tant, fora dels recintes penitenciaris. Aquest és un element afegit de motivació en la mesura que permetrà als alumnes visualitzar un acostament real a la fase final de socialització.

Els interns participants en aquest programa percebran una beca incentivadora d’acord amb el que està previst en el càlcul del salari mínim interprofessional.

Una comissió mixta supervisarà i coordinarà el desenvolupament d’aquest Conveni. La comissió estarà formada per tres representants de "la Caixa", un de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, un representant de la Subdirecció General de Medi Obert i Mesures Penals Alternatives i un representant del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

A l’acte ha assistit també el director del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), Adolf Cabruja; la directora del Departament de Beques de l’Obra Social, Rosa M. Molins, i el director del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona (Model), Antonio Gutiérrez.