Al DOGC d'avui, es publica la Resolució per la qual s'atorguen subvencions als ajuntaments de Catalunya on hi ha Jutjat de Pau. Enguany es destinen 1.950.000€ a compensar les despeses de funcionament d'aquests òrgans judicials. Aquesta quantia suposa un increment, respecte de la partida pressupostària de 2006, superior al 4%.

A més de les que es concedeixen als ajuntaments, també s’atorguen subvencions addicionals als municipis que són a la vegada seu d’una agrupació de secretaries de jutjats de pau i als municipis que tenen en el seu terme municipal un centre penitenciari. En total es preveu tramitar més de 950 expedients de subvenció, per l’import màxim indicat anteriorment.

Les quanties a percebre per cadascun dels ajuntaments es modulen d’acord amb la xifra d’habitants declarada oficial un cop revisats els padrons municipals referits a 1 de gener de 2006 (Reial Decret 1627/2006, de 29 de desembre). Segons aquesta distribució, hi ha un total de 8 grups de classificació que percebran la quantia individual que s’indica:

Grup I: fins a 499 habitants: 870 €

Grup II: entre 500 i 999 habitants: 930 €

Grup III: entre 1.000 i 2.999 habitants: 1.780 €

Grup IV: entre 3.000 i 6.999 habitants: 3.550 €

Grup V: entre 7.000 i 19.999 habitants: 5.550 €

Grup VI: entre 20.000 i 29.999 habitants: 6.550 €

Grup VII: entre 30.000 i 39.999 habitants: 7.450 €

Grup VIII: 40.000 habitants o més: 8.600 €

A més, els Ajuntaments de La Roca del Vallès i de Sant Esteve Sesrovires percebran una subvenció addicional de 7.550€ i 3.650€, respectivament, atès el volum de treball que comporta als jutjats de pau d’aquestes poblacions l’existència d’un centre penitenciari en el seu terme municipal.