Justícia, Drets i Memòria

El DOGC de 3 de juny publica els mòduls d'assistència jurídica gratuïta i torn d'ofici per l'any 2005

Els mòduls s'incrementen en una mitjana d'un 17 % i les despeses de gestió en un 16 %.

query_builder   3 juny 2005 10:30

event_note Nota de premsa

El DOGC de 3 de juny publica els mòduls d'assistència jurídica gratuïta i torn d'ofici per l'any 2005

Els mòduls s'incrementen en una mitjana d'un 17 % i les despeses de gestió en un 16 %.

El Diari Oficial de la Generalitat publica el 3 de juny una Resolució per la qual s’aproven els mòduls de compensació econòmica que determinen les quantitats que cobraran els advocats que presten el servei d’assistència jurídica gratuïta i torn d’ofici per a l’any 2005.

Els mòduls de compensació de les actuacions dels advocats (tant les individuals com les fetes per dia de guàrdia) s’incrementen en un 17 % de mitjana. Tot i que hi ha un increment general en torn a l’IPC de l’any 2004, alguns mòduls s’incrementen de forma substancial, com ara els procediments penals generals (14 %) i els judicis de faltes (10%).

La Resolució, a més, preveu la creació de nous mòduls fins ara inexistents (recursos administratius en matèria d’estrangeria, recurs de reforma contra la interlocutòria de presó...), i també es reorganitzaran alguns dels mòduls previstos.

Per primera vegada s’incorporen criteris interpretatius per a l’aplicació dels mòduls, que s’han elaborat en el marc de la Comissió Mixta en matèria d’Assistència Jurídica Gratuïta, entre el Departament de Justícia i el Consell de Col•legis d’Advocats de Catalunya.

Pel que fa a les despeses de gestió col•legial, la subvenció que atorga el Departament de Justícia és del 5 % de la partida pressupostària de torn d’ofici (1.789.522,50 €), la qual cosa suposa un increment del 16 % respecte de l’import que es va atorgar l’any 2004. En els darrers dos anys, l’increment de l’import d’aquestes despeses havia estat d’un 2 % respecte a l’any immediatament anterior.

La Resolució també preveu el sistema de prestació del servei d’assistència lletrada per part dels diferents col•legis d’advocats de Catalunya, mantenint els serveis que es prestaven fins al moment i ampliant alguns torns, d’acord amb les demandes dels mateixos col•legis, així com noves especialitats, com és el cas del torn per a l’atenció específica en matèria de violència de gènere.

Els mòduls entren en vigor amb efectes de l’1 de gener de 2005, excepte els de nova creació o de desdoblament d’altres existents, que han entrat en vigor l’1 de juny de 2005.

El seguiment de l’aplicació d’aquesta Resolució es desenvoluparà en el marc de la Comissió Mixta entre el Departament de Justícia i el Consell de Col•legis d’Advocats de Catalunya.

La finalitat del servei d’orientació jurídica és facilitar, de manera gratuïta, als ciutadans que s’hi adrecin, preferentment del propi partit judicial, un primer assessorament jurídic i prestar la informació necessària per sol•licitar el reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta.

El Servei d’Orientació Jurídica es va iniciar a Barcelona l’any 1985, mitjançant un conveni signat entre el Departament de Justícia i el Col•legi d’Advocats de Barcelona. En anys successius aquest servei s’anat estenent a d’altres col•legis d’advocats, i es generalitzà a tots els col•legis amb l’entrada en vigor de la Llei 1/1996, d’Assistència Jurídica Gratuïta, i el Decret 252/1996 que la desenvolupa.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia