La consellera de Justícia, Montserrat Tura, el vocal del Consell General del Poder Judicial, Carlos Rios, i la presidenta del Consell de Cololegis de Procuradors de Catalunya, Anna Moleres, han signat avui, 23 d'abril, un conveni de cooperació tecnològica, en el marc del projecte e-justícia.cat, l'objectiu del qual és modernitzar la justícia a Catalunya i incentivar la utilització de les noves tecnologies en la gestió processal.

El Conveni signat permetrà que els procuradors puguin presentar en format electrònic tant els escrits que iniciïn l’expedient judicial com aquells escrits i documents amb entrada en el sistema. La presentació es podrà fer fora dels horaris habituals, de forma remota, evitant els desplaçaments i les cues. Aquest sistema proporcionarà, en definitiva, un important estalvi de temps a tots els participants en la tramitació establirà mecanismes que garanteixen la identitat de qui els presenta i la inviolabilitat del seu contingut.

 

El col·lectiu de procuradors sempre ha mostrat el seu interès a aconseguir la màxima agilitat en la tramitació dels assumptes judicials, ja que es tradueix en una major diligència en la presentació dels escrits i, per tant, en un millor servei al ciutadà.

 

Per la seva banda, el Departament de Justícia acull molt positivament el desig d’aquest col·lectiu d\'intensificar la cooperació en el desenvolupament i implantació dels instruments tecnològics a l’Administració de justícia ja que l’intercanvi d’informació i les comunicacions entre els òrgans jurisdiccionals i els esmentats operadors queden garantits mitjançant un sistema global integrat, plenament compatible, àgil, ràpid  i segur. 

 

Abans de l’estiu, el Departament de Justícia realitzarà una prova pilot a Lleida i, després de l’estiu, a Tarragona, per tal d’implantar properament aquest nou sistema a tot Catalunya.

 

Sistema LexNET 

En el marc de l’aposta per la modernització i el foment de l’ús de les noves tecnologies, durant el mes de maig està prevista la signatura d’un conveni entre el Departament de Justícia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Secretaria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya per a l’enviament de notificacions i realització d’altres actes de comunicació –sistema LexNET- per via telemàtica, de forma remota, evitant desplaçaments innecessaris.

 

A l’acte de signatura, també hi han assistit la secretària general de Relacions amb l’Administració de Justícia, Àngels Vivas, la directora general de Modernització de l’Administració de Justícia, Núria Clèries i el secretari de la Comissió d’Informàtica Judicial del Consell General del Poder Judicial, José Daniel Sanz.