L’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) i l’Hospital Clínic duran a terme conjuntament programes d’estudi i de recerca, docència i formació i altres activitats per tal d’afavorir la investigació i el desenvolupament científic.L’acord permetrà que els metges forenses adscrits als progama de capacitació facin la formació en l’area de capacitació als serveis d’Anatomia Patològica i Psiquiatria d’aquest Hospital.

L’acord signat establert entre l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) i L’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB), permetrà que els metges forenses de l’IMLC puguin realitzar un programa de formació en l’area de capacitació en l’àmbit de la patologia i psiquiatria forenses en els serveis d’Anatomia Patològica i Psiquiatria.

Mitjançant aquest conveni i fent ús d’un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials, es promourà també l’organització de cursos i activitats destinades a la formació dels metges forenses, així com altres estudis i projectes comuns en l’àrea de la investigació científica.

Aquest acord, que tindrà una vigència de tres, anys, preveu la creació d’una  Comissió Mixta paritària formada per representants de les dues entitats. Les funcions d’aquesta Comissió són, entre d’altres, l’elaboració d’un pla anual d’activitats i l’avaluació del compliment i aprofitament del conveni.

El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Josep M. Vallès, i el director general de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (HCPB), Joan Rodés, van signar aquest acord de col•laboració a finals de març.