Justícia, Drets i Memòria

Coneguem el món de la justícia

Núria Clèries Nerin - Teresa Compte Massach

query_builder   13 gener 2006 13:00

event_note Nota de premsa

Coneguem el món de la justícia

Núria Clèries Nerin - Teresa Compte Massach

El manual Coneguem el món de la justícia, adreçat als estudiants de batxillerat, neix fruit de l’acord entre els departaments de Justícia i Educació de la Generalitat de Catalunya per fomentar el coneixement de l’Administració de justícia entre l’alumnat.

L’objectiu dels dos departaments amb la publicació d’aquest manual és el d’omplir el buit existent en els estudis de batxillerat i ser un element útil i atractiu per a l’alumnat al qual es destina. Així doncs, “Coneguem el món de la justícia” s’incorpora com a matèria optativa en el batxillerat, no s’inscriu en cap modalitat determinada i, per tant, és apta perquè la pugui cursar qualsevol estudiant que hi estigui interessat.

“Coneguem el món de la justícia” és un projecte presentat per la directora general de Relacions amb l’Administració de Justícia, Núria Clèries, i desenvolupat per ella mateixa i per Teresa Compte, fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El projecte ha comptat amb l’assessorament didàctic de Margarida Cirach, professora d’ensenyament secundari a l’IES del Vallès, de Sabadell, i de Joan Prats, tècnic docent de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa del Departament d’Educació.

La justícia, com es planteja en el llibre presentat avui pel conseller de Justícia, Josep M. Vallès, i la consellera d’Educació, Marta Cid, als alumnes de l’Institut Narcís Monturiol, és un element bàsic per al bon funcionament d’una societat, i el fet de tenir-ne coneixement contribuirà, d’acord amb els objectius generals del batxillerat, a obtenir una visió del món des d’una base més sòlida i més democràtica.

El manual pretén servir d’instrument per conèixer l’Administració de justícia com a institució pública i estimular l’esperit crític dels alumnes mitjançant l’anàlisi de diferents situacions de la vida quotidiana.

“El dret – com corrobora la Unitat 1 del manual- no és un element allunyat de la nostra vida quotidiana. Les accions que fem al llarg del dia i de l’any estan impregnades d’actuacions que tenen com el dret com a marc, sense que moltes vegades en siguem conscients. Sovint tenim els seus principis tant arrelats que els acceptem de forma automàtica”.

L’estudi d’aquesta matèria s’organitza en unitats teòriques, però la intenció de les autores és que la teorització acabi tenint conseqüències pràctiques, o, si el professorat ho creu convenient, que es parteixi de casos pràctics per desembocar després en la teoria que els aclareixi.

Cada unitat del manual està acompanyada d’un seguit d’activitats  pràctiques;  textos legals i notícies de premsa que serviran als professors per incitar els estudiants a la reflexió i el debat. dels estudiants.

Les  11 unitats que integren el manual tracten sobre els següents continguts següents: “Què és una norma jurídica”; “El dret: branques i fonts”; “Què és el poder judicial”; “L’organització del poder judicial”; “Els operadors jurídics”; “El dret civil i la seva jurisdicció”; “El dret de família”; “La justícia penal: principis que la regeixen”; “La justícia penal: fases i tipus de procediments”; “La justícia de menors”, i “Els usuaris de l’Administració de justícia”.

En acabar la matèria, l’alumne haurà de ser capaç, entre altres objectius, d’apreciar la justícia com un valor fonamental per fer possible una convivència social que garanteixi els drets i els deures de la ciutadania; habituar-se a consultar textos legals, tant en publicacions com a Internet, a fi d’aplicar-los a la resolució jurídica de casos pràctics i plantejar solucions teòriques i pràctiques per resoldre els conflictes que sorgeixen en la pròpia vida i en l’entorn proper.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia