El Govern ha aprovat la licitació del concurs per a l’adjudicació de la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut, l’estudi geotècnic, el Pla especial i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental de construcció de quatre nous centres penitenciaris a Catalunya.

Aquestes noves presons són la de Puig de les Basses que es construirà a l’Alt Empordà, Mas Enric al Tarragonès, Dones de Catalunya a l’Alt Penedès i La Corbella a l’Urgell.

Per mitjà d’aquest concurs, publicat en el DOGC núm. 4.441, de 4 d’agost de 2005, s’adjudicarà la redacció dels projectes dels quatre centres nous. Fins al 26 de setembre es poden presentar les ofertes. Un cop seleccionats els projectes guanyadors, el termini de redacció serà de sis mesos, i el pressupost d’uns 2.800.000 euros per cada centre.

Les quatre noves presons formen part del Pla d’equipaments penitenciaris 2004-2010 elaborat pel Departament de Justícia i aprovat pel Govern, que preveu la construcció de 10 nous centres penitenciaris per modernitzar el sistema penitenciari, donar resposta a l’augment de població reclusa i dur a terme la seva tasca rehabilitadora en les millors condicions.

D’acord amb el Pla d’equipaments penitenciaris, que preveu una inversió global inicial d’uns 450 milions d’euros, tots els centres nous seran operatius en el bienni 2008-2009, mentre que els tres centres que ja estan en fase d’execució (Brians II, Joves de Quatre Camins i Lledoners) entraran en funcionament a finals de 2007.