Justícia, Drets i Memòria

Aprovat el Projecte de llei del llibre quart del Codi civil de Catalunya

La nova legislació, relativa a les successions, impedeix que un cònjuge maltractador pugui heretar i protegeix els drets dels vidus i vídues

query_builder   30 gener 2007 13:35

event_note Nota de premsa

Aprovat el Projecte de llei del llibre quart del Codi civil de Catalunya

La nova legislació, relativa a les successions, impedeix que un cònjuge maltractador pugui heretar i protegeix els drets dels vidus i vídues

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Projecte de llei del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. Amb l'aprovació d'aquest Projecte de llei, l'executiu català harmonitza i sistematitza la legislació catalana en aquest àmbit, alhora que fa un altre pas endavant en la constitució d'un sistema jurídic català i en el seu procés codificador. L'any 2002, el Govern català va aprovar la primera Llei del Codi civil. El juliol de 2005, l'executiu va donar llum verda al Projecte del llibre cinquè del Codi, relatiu als drets reals, mentre que el proppassat mes de desembre s'aprovava el llibre tercer, que tracta sobre la persona jurídica i, en particular, de les associacions i fundacions.

Llibre quart del Codi civil, referent a les successions

El Projecte de llei del llibre quart del Codi civil aporta una regulació nova en el dret de successions, tot i que manté els principis bàsics del dret català, com són la necessitat de la figura de l’hereu en el testament; la incompatibilitat en una mateixa herència entre la successió testamentària i la intestada, i la prevalença del títol voluntari, entre d’altres.

Entre les novetats més destacades del llibre, que s’estructura en sis títols, hi ha la incorporació dels casos de violència domèstica com casos d’indignitat per a succeir a la parella, per tal d’impedir que una persona maltractadora pugui heretar del cònjuge maltractat. Se suprimeixen institucions provinents del dret romà com la “quarta trebel·liànica i la quarta falcídia, figures ja en desús. També es regula el testament conjunt; o la supressió del testament davant del rector de parròquia i se substitueix pel testament davant l’alcalde, només en aquells casos en què el perill de mort impedeixi anar a un notari.

El nou llibre permet reordenar i simplificar els fideïcomisos i sistematitzar i actualitzar la regulació dels llegats. El Projecte de llei revitalitza els pactes successoris, que han esdevingut una figura de poca utilitat. La nova regulació farà que no es limitin a persones unides per vincles familiars ni a un únic hereu i podran ser a favor d’un contractant o de terceres persones, per tant, desvinculats del matrimoni.

Pel que fa al dret del cònjuge vidu, se solucionen les disfuncions en la gestió dels patrimonis que comporten l’usdefruït vidual universal i es concedeix al vidu o vídua una quarta part de l’herència del difunt en propietat, amb l’opció de l’usdefruit de l’habitatge conjugal, més una vuitena part de l’herència. S’equipara el convivent en unió estable de parella al cònjuge vidu amb els requisits que s’hagin formalitzat en escriptura pública, si tenen algun fill comú o si la convivència ha durat almenys de 4 anys.

Es declara imprescriptible la petició de l’herència (fins ara era de 30 anys) que no caduca en el temps i que s’harmonitza així amb la llei primera del Codi civil de Catalunya. També se suprimeix la reserva vidual.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia