El Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el de Justícia han decidit impulsar conjuntament la constitució de la Taula de la Mobilitat de la Ciutat de la Justícia, òrgan de participació i consulta que ha de vetllar per la redacció de l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada per la Ciutat de la Justícia i que avui han posat en funcionament el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i la consellera de Justícia, Montserrat Tura.

El Govern català, a través del Departament de Justícia, està invertint més de 255 milions d’euros en la construcció de la futura Ciutat de la Justícia, complex que acollirà els jutjats de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.

 Al final de l’any 2007 s’hi començaran a traslladar les actuals dependències dels jutjats de l’Hospitalet de Llobregat, i durant l’any 2008 ho faran els jutjats de Barcelona i altres dependències com la Fiscalia i l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.

La Taula de la Mobilitat serà copresidida pel secretari per a la Mobilitat, Manel Nadal, i el secretari general del Departament de Justícia, Joan Mauri, i en formaran part els ajuntaments de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, l’Entitat Metropolitana del Transport, l’Autoritat del Transport Metropolità, els operadors de transport públic, representants dels cossos judicials i els sindicats en representació dels treballadors.

 L’objecte de la Taula és redactar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada i proposar millores per a una mobilitat sostenible per a la Ciutat de la Justícia, que hi garanteixi l’accés a tots els seus treballadors i permeti al màxim nombre possible de visitants arribar-hi en transport públic i pels sistemes de mobilitat no motoritzats, per tal de minimitzar l’impacte ambiental mínim.

Mobilitat sostenible a la Ciutat de la Justícia

 L’Autoritat del Transport Metropolità serà l’encarregada de dirigir la redacció de l’estudi d’avaluació, conjuntament amb una comissió tècnica de seguiment, que tindrà un termini màxim d’execució de quatre mesos.

 L’estudi analitzarà la mobilitat dels treballadors de la Ciutat de la Justícia, aproximadament uns 3.500, i proposarà una solució per als nous trajectes que hauran de realitzar amb el trasllat des dels edificis actuals fins a la nova seu. També analitzarà les mobilitats pròpies de l’activitat judicial i els donarà la solució que compatibilitzi els seus requisits i els condicionants de l’entorn.

En aquest sentit, el Departament de Justícia ja ha realitzat una enquesta amb els hàbits de mobilitat ocupacional dels seus treballadors i usuaris. L’estudi té com a objectiu garantir i potenciar el transport públic a aquest complex, paral·lelament a les actuacions d’infraestructures ferroviàries aprovades i algunes ja en fase d’execució, per tal d’oferir un servei de transport de qualitat.

Tres milions de viatges a l’any

Així mateix tindrà en compte la demanda de transport dels visitants a la Ciutat de la Justícia. S’hi preveuen unes 12.000 visites diàries, que suposen més de 3 milions de viatges a l’any, als quals caldrà afegir el milió que en faran els seus treballadors. L’estudi analitzarà la mobilitat de treballadors i visitants.

La seva finalitat primordial serà diagnosticar la situació derivada dels trasllats dels treballadors i proposar principalment millores específiques per a aquest col·lectiu, així com atendre les noves necessitats derivades de la mobilitat produïda per l’obertura dels jutjats. Es determinarà quin és el nivell d’oferta d’autobusos, en funció de l’arribada esglaonada dels treballadors procedents dels diferents jutjats i dependències d’origen.

També s’adoptaran solucions per als sistemes no motoritzats, per a l’aparcament de vehicles i la càrrega i descàrrega de mercaderies. En tots els casos, es prendrà en consideració la màxima generació de mobilitat de la Ciutat de la Justícia, la configuració dels accessos viaris i el grau de consolidació de les xarxes dels diferents modes de mobilitat que arriben al complex.

PD: S\'adjunta pdf