Relacions Institucionals i Participació

El conseller Saura promet fermesa en el desenvolupament de l'EAC i exigirà 40 transferències a Madrid

query_builder   21 març 2007 14:27

event_note Nota de premsa

El conseller Saura promet fermesa en el desenvolupament de l'EAC i exigirà 40 transferències a Madrid

El conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació anuncia al Parlament, en el marc de les noves polítiques que promou aquest Departament, la preparació d'una Llei de Fosses i una altra de Consultes Populars

El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, ha anunciat avui que exigirà la transferència de 40 competències que es desprenen directament del nou Estatut de Catalunya i ha promès “fermesa i compromís de país en tot allò establert a l’EAC”. Saura ha explicat que “ara no anirem a Madrid a demanar traspassos sinó a exigir el compliment de la llei”. En la seva compareixença davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, Saura ha afirmat que “el desplegament de l’Estatut no només no està aturat sinó que difícilment en tres mesos es podia haver fet més”. També ha recordat que Convergència i Unió va demanar al setembre que no es fes res fins a la celebració de les eleccions. El conseller ha assegurat que “serem exigents i rigorosos pel que fa al compliment del seu contingut de manera efectiva i lleial. Ho serem amb el Govern de l’Estat, però també amb nosaltres mateixos, desenvolupant legislativament aquelles qüestions que depenen només de la Generalitat”.

El conseller ha marcat com a prioritat negociar l’acord de traspàs de 40 matèries, entre les quals destaquen els Serveis de rodalies de RENFE i la Inspecció de Treball. També ha advertit que “cal desenvolupar l’EAC amb seriositat; rigor i celeritat”.

 Pel que fa als recursos contra l’Estatut i la situació en el Tribunal Constitucional, Saura ha afirmat que “el Govern defensarà l’EAC amb tots els instruments jurídics i polítics” i ha reclamat lleialtat a l’oposició en aquest tema.

Saura també ha assenyalat les lleis de desenvolupament de l’Estatut que pertoca impulsar al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació:

- La llei del Consell de Garanties Estatutàries, que té com a objectiu regular la composició, les funcions i el funcionament del Consell de Garanties Estatutàries.

El nou ens substituirà el Consell Consultiu i n’amplia les competències, especialment en una qüestió fonamental: els seus dictàmens tenen caràcter vinculant en relació als projectes de llei i a les proposicions de llei que afectin els drets reconeguts a l’Estatut. Saura ha ofert consens i ha assegurat que l’avantprojecte és a punt d’acabar el seu tràmit en el Govern i serà aprovat les properes setmanes.

La llei del règim jurídic dels convenis. L’ objectiu és que aquesta llei a més de regular el règim jurídic, el registre de convenis de cooperació i col•laboració, sigui una oportunitat per incorporar la regulació del règim jurídic corresponent als convenis i acords amb altres CCAA, i es podria estudiar la incorporació d’una regulació genèrica sobre els convenis i acords de la Generalitat i els Governs locals.

El conseller també ha assenyalat que ja s’estan tramitant un seguit de lleis que desenvolupen l’Estatut, algunes impulsades per aquest departament:

- La llei de creació del Memorial Democràtic, que desenvolupa l’article 54, un principi rector.

- La llei de creació de l’Institut Català Internacional per la Pau, que desenvolupa l’article 51 (Cooperació de Foment de la pau i cooperació al desenvolupament)

- La llei de creació de l’Agència Tributària de Catalunya, tal com estableix l’article 204 de l’Estatut.

Encara sobre el desenvolupament de l’EAC, Saura ha explicat que el seu Departament i l’Institut d’Estudis Autonòmics estan treballant amb els departaments de la Generalitat per perfilar quin desplegament cal dur a terme des del govern.

Noves polítiques

El conseller Saura també ha marcat les prioritats del Departament en les polítiques de promoció de la participació ciutadana, la recuperació de la memòria democràtica i el foment de la pau:

 Participació ciutadana:

- Sistematitzar i estendre la incorporació de la participació ciutadana i el debat públic en l’elaboració dels projectes legislatius i dels plans i programes que impulsa el Govern

- Construir una xarxa de Consells, Taules o Comissions adequada per facilitar que la societat civil pugui ser escoltada i fer un seguiment efectiu de les diverses polítiques que impulsa el Govern.

 - Consolidar la línia d’ajuts a les iniciatives locals adreçades a incorporar la participació ciutadana i la innovació democràtica en el disseny i l’execució de les polítiques locals.Un suport que concretarem en un ajusts econòmics que superaran els 2.000.000 d’€ anuals

- Elaborar la Llei de consultes populars, una eina legislativa per millorar els instruments democràtics i els canals de comunicació entre la ciutadania i les institucions públiques.

S’elaborarà en col•laboració amb el Departament de Governació i Administracions Públiques.

- Impulsar una reflexió sobre com millorar la democràcia representativa. Un cop presentada l’enquesta sobre abstenció electoral a Catalunya, ara s’està constituint un grup d’experts i s’està dissenyant un pla de treball. L’objectiu és disposar d’un diagnòstic complet de la situació a finals d’any i iniciar un debat que culmini amb un conjunt de recomanacions pel disseny d’una política d’enfortiment de la democràcia Recuperació de la memòria democràtica:

-Tramitació de la Llei del Memorial Democràtic. El conseller ha insistit en l’oferta “de consens per tal que, mitjançant el procés d’esmenes, aconseguim que tots els grups polítics se la facin seva”.

-Redacció y posterior tramitació d’un Projecte de Llei de Fosses Comunes i Desapareguts. Saura ha explicat que els objectius de la llei són garantir la dignificació de les fosses localitzades, preveure un protocol d’actuació i garantir la gestió del Cens i del fons documental que se’n generi. El conseller ha explicat que l’avantprojecte serà analitzat per una Comissió d’experts i que es preveu tramitar-lo la tardor de 2007.

-Atenció a ex-presos polítics: es treballarà per agilitzar la tramitació de les indemnitzacions. Des de l’any 2000, s’han presentat 38.598 expedients d’indemnitzacions, 21.402 de les quals (el 55%) han estat concedides. En total s’han abonat 51.260.538,40 euros. La transició, centre d’interès el 2007.

-Subvencions: el 2007, la nova Direcció General de la Memòria Democràtica llança dues convocatòries d’ajuts: una per a entitats sense ànim de lucre, ajuntaments i consells comarcals, per a projectes d’homenatge i commemoratius, recerca, formació i difusió (1’3M€). I una altra, prevista per al setembre, adreçada a ajuntaments i consells comarcals, per a projectes de restitució, conservació, senyalització o dignificació de patrimoni material.

-Preparació d’ un Pla Director dels Espais de la Memòria, a partir d’una llista de grans espais, com ara els de la Batalla de l’Ebre, del Segre i de l’Alt Pirineu, rutes de l’exili i espais de frontera), susceptibles de ser senyalitzats i dignificats (necròpolis, fosses comunes, presons etc.)

-Organització del “Col•loqui Internacional Memorial Democràtic”. Tindrà la doble finalitat de donar a conèixer la Llei aprovada i les característiques que prevegi finalment per a la nova institució, exposar experiències internacionals homologables i fer un estat de la qüestió a casa nostra.

Promoció de la Pau i els Drets Humans

El conseller ha explicat que l’Oficina de promoció de la Pau i els Drets Humans compta amb tres objectius estratègics:

1- Recolzament d’activitats de promoció de la pau i els drets humans

- Convocatòria de Subvencions per activitats de Pau i de promoció dels Drets Humans dels ens locals i entitats sense afany de lucre. Dotació de 600.000 €.

- Donar suport a la xarxa d’ajuntaments per la pau i pels drets humans, a la seva extensió a tot Catalunya i a les seva vinculació amb les xarxes internacionals.

2- Desenvolupament d’una política pública de promoció de la pau i els drets humans

- Creació per Llei de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

 - Impuls a la política de la promoció de la pau i els drets humans al si de la Generalitat de Catalunya, des de la perspectiva de la coordinació, la transversalitat i la coherència.

- Establiment d’un portal de referència sobre pau.

3- Participació, col•laboració i recolzament de les xarxes i organitzacions de fora de Catalunya que treballin a l’àmbit de promoció de la pau i els drets humans (com ara la Oficina de Drets Humans del Ministeri d’Afers Exteriors, l’International Peace Bureau o el Fòrum Internacional d’Institucions nacionals de Drets Humans) 10 objectiu centrals Finalment, el conseller ha sintetitzat els 10 objectius centrals del DIREP en l’àmbit de les relacions institucionals i la participació:

1. Donar el màxim dinamisme a la Comissió Bilateral com a àmbit de relacions entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat.

2. Impulsar l’aprovació de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries.

3. Impulsar l’aprovació de la Llei del règim jurídic de convenis.

4. Garantir el traspàs per part de l’Estat del llistat de matèries presentat a la Comissió Mixta de Transferències.

5. Ampliar el registre de convenis als convenis amb els ens locals i les institucions universitàries. Així com crear un registre per fer el seguiment de les conferències sectorials i els seus acords.

6. Incorporar la participació en l’activitat legislativa i en l’elaboració de plans i programes: llei d’infància, llei de primer acollida, plans de gestió de conques, canvi climàtic...

7. Promoure les mesures necessàries per incrementar la participació i millorar la qualitat democràtica. Donar continuïtat a l’estudi d’abstenció.

8. Posar en marxa el Memorial Democràtic i aprovar la llei sobre persones desaparegudes i fosses.

9. Aprovar i impulsar un Pla Director dels Espais de la Memòria, a tot el territori de Catalunya

10. Posar en marxa l’ICIP i una política pública a favor de la pau i els drets humans.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia