El Govern ha acordat incloure el període de la Guerra Civil dins els criteris de concessió d’indemnitzacions als expresos polítics del franquisme amb la voluntat de donar compliment a les demandes fetes per diverses associacions d’excombatents i després d’haver revisat els supòsits per accedir a les indemnitzacions i validar la viabilitat d’aquesta ampliació.

El Govern ha cregut oportú ampliar aquests ajuts, que fins ara eren per a empresonats a partir de la Guerra Civil –l’1 d’abril del 1939-,  per l’expressa voluntat d’arribar al major nombre de persones possible que van patir les conseqüències de la Guerra Civil amb la privació de llibertat; sigui a les presons, en camps de concentració o bé, en batallons disciplinaris.

Segons l’estudi previ realitzat, es calcula que seran indemnitzades unes 5000 persones més, fet que farà que el percentatge d’expresos que ho han sol·licitat i que rebran indemnitzacions passi d’un 46% a ser d’un 60% -aproximadament-.

Actualment, el Govern té comptabilitzades 37.176 sol·licituds, de les quals al voltant d’un 46% s’havien resolt favorablement i la resta s’havien desestimat. Aquestes sol·licituds, que ara seran totes revisades, van ser presentades a partir de l’any 2000, quan el Govern va decidir ampliar les indemnitzacions concedides pel Govern central als expresos polítics del franquisme. El període es va tancar el maig del 2002, però encara va ser reobert excepcionalment fins a mitjan 2003 per una ampliació del límit d’edat dels sol·licitants. Aquest nou criteri va permetre que els que fossin menors de 65 anys l’any 2000 poguessin optar també a aquests ajuts, un total de 686 sol·licituds.

Les indemnitzacions a expresos arriben als 46 milions d’euros

El treball de revisió de tots els expedients, que no implica que s’obri cap termini nou per presentar sol·licituds, es calcula que s’allargarà al voltant d’un any. Des de la Secretaria de Coordinació Interdepartamental es revisar, per tant, tots els expedients ja resolts i notificats que tinguin algun document referit a la privació de llibertat durant la Guerra Civil, i es calcula que hi haurà unes 5000 resolucions positives més, fet que implicarà una despesa econòmica supletòria de 3.500.000 euros.

Fins ara, l’import comptabilitzat en concepte d’indemnitzacions per expresos del franquisme era de 42.344.493,13 euros, fet que augmentarà fins a gairebé 46 milions d’euros amb la nova revisió. Cada indemnització es calcula segons el temps acreditat de privació de llibertat. Així, pel període que va fins al sisè mes es reben 901,52 euros i a partir del setè la indemnització és de 168,28 euros per mes fins un màxim de 6.010,12 euros, que corresponen a tres anys. Van poder sol·licitar indemnització les persones que havien patit privació de llibertat per actes amb intencionalitat política durant la Guerra Civil i fins les dates recollides per la Llei d’Amnistia del 1977, i també ho van poder poden fer els/les vidus/es, fills amb disminució i, en cas de mort de la persona sol·licitant, els seus hereus.

Fins abans d’aquesta ampliació de criteri, el 93% de les sol·licituds estaven resoltes, i d’elles, un 53% (aprox.) havien estat desestimades. Fins i tot, darrerament, el Govern havia optat per enviar cartes als sol·licitants i informar-los d’altres formes d’acreditar la privació de llibertat com, per exemple, el testimoni de dues persones davant l’Alcalde, l’estudi de les memòries o l’audiència de les Associacions representatives. Per aquest motiu, han pogut beneficiar-se d’aquesta indemnització unes mil persones més.

L’ampliació del criteri de concessió d’ajuts ha estat una demanda reiterada per diverses entitats, entre les quals l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, l’Associació d’Antics Militars de la República, l’Associació d’Ex-combatents i Víctimes de la Guerra, el Pont de la Llibertat: l’Hospitalet antifranquista, l’Associació d’ex-internats del Franquisme, l’Associació d’Aviadors del a República, l’Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó o l’Associació Pro-Memòria als Immolats, entre d’altres. D’altra banda, aquesta ampliació dels ajuts està en sintonia amb la resolució de dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la inclosió dels empresonaments patits durant la Guerra civil com a criteris susceptibles de rebre també ajuts.

 

2 d’agost de 2005