La Revista Activitat Parlamentària, editada per la Direcció General de Relacions Institucionals, dedica l'últim número (12) al Govern local i la seva regulació en el nou Estatut d'autonomia, la garantia de la seva autonomia i la relació del món local amb el Parlament, amb la Generalitat i amb l'Estat.

D’una banda, l’article de Tomàs Font, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona i president de la Comissió Jurídica Assessora, recull les novetats de l’Estatut d'autonomia de 2006. D’altra banda, l’article sobre perspectives de l’organització territorial local a Catalunya de Xavier Sanclimens, assessor especial en matèria d’organització territorial de Catalunya, que conté les perspectives de la legislatura actual d’acord amb el nou Estatut.

Pel que fa a les relacions entre la cambra i els ens locals, l’Antoni Bayona, lletrat del Parlament de Catalunya, en l’article “Les relacions entre el Parlament i els ens locals” mostra una panoràmica general dels principals escenaris en els que ambdós conflueixen.

El número també recull l’opinió de les entitats municipalistes amb un article de Joan Maria Roig, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, sobre el nou protagonisme del món local; i un altre de Manuel Bustos, president de la Federació de Municipis i Comarques, sobre la necessària presència dels municipis en l’activitat parlamentària. Finalment, el número també recull les dades més significatives de l’activitat parlamentària del Govern respecte de la VIII legislatura.