.La mesura pretén reduir la sinistralitat juvenil i evitar que els joves esperin al carrer l'obertura del metro i la resta de transport públic

. L'ordre es previst que entri en vigor abans de l'estiu i els horaris dels bars musicals no s'amplien

. L'ordre també unifica les diferents disposicions legals sobre horaris d'aquest tipus d'establiments

El departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, a través de la seva Direcció General de Joc i Espectacles i d’acord amb la competència exclusiva en matèria d’espectacles i activitats recreatives establida a l’Estatut de Catalunya, ha elaborat una nova ordre de regulació d’horaris d’obertura i tancament dels establiments destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives per tal d’adaptar-los a l’horari del transport públic.

El secretari general del departament d’Interior, Joan Boada,  i la directora general de Joc i d’Espectacles, Mercè Claramunt, han explicat avui en roda de premsa que la nova regulació d’horaris només amplia l’horari de tancament de les discoteques, sales de ball i sales de festa amb espectacle, que podran tancar els dies laborables a les 5 de la matinada, mitja hora més tard que amb l’actual normativa, i a les 6 els divendres, dissabtes vigílies de festius, una hora més tard que actualment, mentre que no canvien els horaris d’obertura.

Pel que fa a la resta de establiments no tindran cap modificació i continuaran amb els mateixos horaris d’obertura i tancament actuals.

L’ordre es previst que entri en vigor abans d’aquest estiu, una vegada s’hagi completat el seu tràmit legal.  “Pensem que en un parell de mesos podrà aplicar-se l’ampliació de l’horari de les discoteques i sales de ball”, ha dit Boada.

“L’únic canvi en l’ordre d’horaris té per objectiu fer compatibles el dret al lleure, el dret al descans i el dret a la mobilitat sostenible”, ha destacat el secretari general, que ha avançat que el departament està treballant en una nova Llei d’Espectacles que contempla “un canvi important de filosofia, una nova manera d’entendre els espectacles, des d’una perspectiva menys policial”.

Fins ara, el règim general dels horaris dels espectacles, activitats recreatives  i establiments públics estava fixat per l’Ordre d’1 de juliol de 1994, i per les Resolucions de 10 de maig i les de 13 d’octubre de 1989, de la Direcció General del Joc i d’Espectacles conjuntament amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat i la nova ordre unifica en una sola totes les disposicions vigents sobre horaris d’aquest tipus d’establiments.

Conciliar interessos i garantir el dret al descans

La Direcció General del Joc i Espectacles considera que l’ordre ajudarà a conciliar els drets i els interessos de tots els sectors implicats. En els temps actuals, la qualitat de vida i el dret al descans es configuren no solament com a valors  sinó com a drets específics, la protecció dels quals correspon  als poders públics.  L’ordenació dels horaris  ha de tenir en compte, a més, els legítims interessos de totes les persones i sectors afectats i, en particular, el seu esglaonament, de manera que s’eviten pertorbacions.

L’experiència adquirida i el transcurs del temps des de la darrera regulació dels horaris ha demostrat, tant a la pròpia Administració com als sectors implicats, que alguns dels  horaris previstos no són els més ajustats donades les circumstàncies i els canvis en els hàbits socials  i la realitat  actual.

Es tracta, doncs, d’harmonitzar el dret a l’oci, els nous costums i els usos socials, els drets dels titulars dels establiments i dels locals, i els drets dels veïns al descans, ja que les diversions públiques afecten a la col•lectivitat i han de ser regulades administrativament i, per altre part, s’ha de valorar la incidència dels horaris dels transports públics i la seva compatibilitat respecte als desplaçaments dels usuaris d’aquests locals, i la possible repercussió en la disminució de la sinistralitat. .