Interior

EL CONSELL DE LA POLICIA RATIFICA LA PUJADA SALARIAL DE L'11,99% PER AL 2007 I UNA OFERTA DE 8 PLACES D'INTENDENT/A I 28 D'INSPECTOR/A

El Departament d'Interior obre una mesa específica per negociar amb els sindicats la segona activitat dels Mossos d'Esquadra

query_builder   14 març 2007 13:00

event_note Nota de premsa

EL CONSELL DE LA POLICIA RATIFICA LA PUJADA SALARIAL DE L'11,99% PER AL 2007 I UNA OFERTA DE 8 PLACES D'INTENDENT/A I 28 D'INSPECTOR/A

El Departament d'Interior obre una mesa específica per negociar amb els sindicats la segona activitat dels Mossos d'Esquadra

El Consell de la Policia, òrgan de representació paritària de la Generalitat i els membres dels Mossos d’Esquadra al qual se sotmeten tots els assumptes d’interès pels funcionaris del cos, ha acordat en la seva darrera reunió, celebrada el passat dia 7 de març, ratificar l’acord salarial signat el  mes d’octubre amb els sindicats SAP-UGT, CC.OO i APESME de forma que aquest mes s’aplicarà també i de manera addicional als membres del Cos de Mossos d'Esquadra els increments derivats del III Acord General de Condicions de Treball del Personal de l'Administració de la Generalitat.

La suma de tots aquests augments salarials comporta que les retribucions anuals 2007 dels funcionaris del cos de mossos d’esquadra comparades amb les retribucions anuals 2006 s’incrementaran com a mínim l’11,99 % i un màxim del 12,50%, incloent-hi el pagament del 25% del complement específic mensual en les pagues extres de juny i desembre, iniciant un procés que finalitzarà l’any 2009 amb la incorporació a la paga extra del mes de desembre del 100% del complement específic mensual.

Per tant, sobre els increments derivats de l'Acord de 21 d'octubre i ja aplicats en la nòmina del mes de febrer (amb endarreriments des de el mes de gener), s'aplicarà en la nòmina del mes de març (amb endarreriments també des del mes de gener) la repercussió en l’àmbit del cos de mossos d’esquadra dels increments generals previstos al III Acord general de condicions de treball de l’Administració de la Generalitat.

  Segona activitat

En la mateixa sessió del Consell de la Policia i a petició dels sindicats presents (SAP-UGT, CC.OO. i APESME) es va aprovar crear una mesa de negociació sobre la Reglamentació de la segona activitat, per raó de l’edat i per causes psicofísiques.

El Consell va considerar que calia elevar el rang del grup de treball sobre aquesta matèria i  va configurar com a mesa específica de negociació derivada directament del Consell de la Policia.

D’altra banda, la mesa també negociarà la revisió de la relació de llocs de treball, pel que fa a la qualificació i sistema de provisió de llocs de l’escala intermèdia, ja que es considera necessari reconèixer i corregir eventuals desajustos retributius i acotar el nombre de llocs que actualment està previst que es proveeixin pel sistema de lliure designació.

Igualment s’obre una negociació sobre els sistemes horaris de les unitats policials amb règim horari especial específic (unitats d’investigació, ARRO, BRIMO, ...).

En aquest sentit, per tal de facilitar la planificació i la gestió horària del personal adscrit a les unitats amb règim horari especial específic, s’estudiarà la possibilitat d’establir quadrants horaris per a aquests col•lectius, en ordre a procurar una major estabilitat horària i una millora en la gestió dels romanents.

Aquestes meses estan obertes a la totalitat dels sindicats representatius.

Oferta pública d’ intendents i inspectors

El Consell de la Policia també va aprovar l’oferta pública de 8 places d’Intendent/a, 28 d’Inspector/a, 63 de facultatiu/va i 5 de tècnic/a per a l’any 2007.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia