El pressupost del Comissionat d'Universitats i Recerca d'aquest any és de 1.014 milions d'euros, un 10,1% més que al 2006

L'aplicació del Pacte Nacional de Recerca permetrà complir amb l'objectiu d'invertir en R+D més del 2% del PIB d'aquí a l'any 2010

El Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, acompanyat de la Comissionada d’Universitats i Recerca, Blanca Palmada, ha presentat aquest matí el pressupost d’aquest any destinat Universitats i Recerca. El pressupost per al 2007 del Comissionat per a Universitats i Recerca és de 1.014 milions i mig d’euros, xifra que suposa un increment del 10,07 per cent sobre el pressupost del 2006.  Les principals línies d’aquest pressupost serviran per donar resposta al finançament universitari i afrontar els diferents programes de recerca.

El pressupost de la Direcció General d’Universitats per aquest any supera els 862 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 8,19% respecte a l’any passat i està en línia amb el creixement mitjà dels últims 6  anys, que és del 8,8%.

Pel que fa a la Direcció General de Recerca, el seu pressupost s’eleva fins als 152’5 milions d’euros, la qual  cosa suposa un increment del 22,1% respecte a l’any 2006. Aquest percentatge incrementa en més de 3 punts per sobre de la mitjana dels últims 6 anys, que és del 18,8%. Els programes de recerca que reben més dotació pressupostària són els destinats a potenciar els centres de recerca: en total s’hi destinaran 49,2 milions d’euros, és a dir un 31,5% més que l’any passat.

Del pressupost de la Direcció General d’Universitats, la principal aportació va destinada a les universitats catalanes, a les quals el Departament hi aportarà 795,1 milions d’euros, el 12,8% més que fa un any.

D’aquests 795 milions d’euros per a les universitats catalanes, 755 milions corresponen a les universitats públiques, el 12,3% més que l’any 2006. Aquesta xifra millora en 57 milions  les previsions de la LUC per al període 2007. D’aquesta aportació, 17 milions d’euros  estan condicionats a objectius.

Important esforç en Recerca

En Recerca, el pressupost s’ha duplicat durant el període que va del 2003 al 2007, amb un increment del 209%. Les principals línies d’actuació al respecte són:

● El foment de la carrera investigadora. S’hi destinaran 34,7 milions d’euros (el  9,1% més que l’any 2006). L’objectiu és la promoció i l’estímul de la formació, captació i estabilització de talent científic, així com la millora de la cobertura social ampliant la contractació. Això es durà a terme, bàsicament, mitjançant els programes de beques i contractes per a la formació d\'investigadors doctorals i postdoctorals i el programa ICREA. El programa d\'excel·lència ICREA, que permet la captació d\'investigadors d\'alt nivell per a les universitats i centres de recerca de Catalunya, creix un 46,2%, i passa a 11,7 milions d’euros.

● Potenciació dels centres de recerca, el pressupost dels quals (48,7 milions d’euros) s’incrementa d’un 29,9% respecte l’any 2006. Dels centres de recerca impulsats pel departament, cal destacar el suport al finançament de la seva activitat ordinària, bàsicament instrumentada a través de contractes-programa, així com també les actuacions inversores en nous centres o en ampliacions i millores dels ja existents.

● Programes d’inserció d’investigadors en el sector privat i el foment de la relació universitat-empresa, cosa que permetrà la incorporació de 87 nous investigadors a les empreses catalanes.

● Promoció de l\'excel·lència en recerca, amb més dotació per a la convocatòria dels Grups de Recerca, que s’incrementa un 49% (fins a 8,1 milions) amb la incorporació de nous grups al mapa establert a la convocatòria de l\'any 2005.

● Potenciació de les infraestructures de recerca ja existents, més algunes de noves ja programades, com ara el Laboratori de Llum Sincrotró, el Superordinador Mare Nostrum, (8,80 milions d’euros i un increment del 42%), i la potenciació de parcs científics i tecnològics. També es potenciaran d’altres infraestructures relacionades amb les universitats i centres de recerca, que constitueixen la xarxa bàsica de recerca del país. En conjunt, la dotació passarà  de 16,7 milions a 19,3 milions d’euros, això suposa un  increment del 15,6%.

Pacte Nacional de Recerca

Durant la presentació del pressupost del Comissionat per a Universitats i Recerca, el conseller Huguet també s’ha referit a l’aprovació ahir per part del Consell Executiu del Govern del primer document base per tirar endavant el Pacte Nacional de Recerca. El conseller ha destacat que la seva materialització és un esforç que permetrà que “complim les previsions i que en l’horitzó del 2010 —segons contempla el pacte de l’Entesa— superem la mitjana europea del 2% del PIB en inversió en innovació, si més no per la part d’aportació pública que ens correspon, i que representa una tercera part d’aquesta xifra”.

El titular d’Innovació, Universitats i Empresa ha afegit que això suposa “un esforç important de consolidació del finançament de les universitats i una acceleració de l’aportació per a la recerca”.