El COPCA promou 74 de les 144 missions empresarials catalanes previstes pel 2007 en el calendari conjunt elaborat pel consorci de promoció Comercial de Catalunya i el Consell de Cambres.

Des de la seva creació, al 1987, el COPCA ha impulsat amb la col·laboració de les Cambres de Comerç i les entitats empresarials, 1.600 missions amb una participació que supera les 12.500 empreses

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), organisme adscrit al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, promourà durant el 2007, un total de 74 missions empresarials a 63 països diferents. Més de 1.000 empreses catalanes participaran en aquestes missions, que entre d’altres països inclou mercats emergents i preferencials com la Xina l’Índia, Rússia i els Estats Units. Des de la seva creació al 1987, el COPCA ha impulsat amb la col·laboració de les Cambres de Comerç i les entitats empresarials, 1.600 missions, amb una participació que supera les 12.500 empreses.

El COPCA promou més de la meitat de les missions empresarials de les 144 previstes en el calendari conjunt elaborat pel COPCA i el Consell de Cambres. Els  sectors agroalimentari, elèctric, electrònica i informàtica, tèxtil i confecció i béns de d\'equipament, són els més actius en les missions previstes el 2007. El programa de contactes preestablerts previstos a les missions permeten a les empreses participants obtenir en pocs dies la informació sobre les possibilitats que ofereix el país, tant de la seva importància com a mercat —tot i les dificultats que puguin plantejar els aranzels i les barreres tècniques— com del desenvolupament dels competidors, dels canals de comercialització i de les pràctiques que desenvolupen els principals importadors, agents i distribució.

D’altra banda, les missions empresarials són també el test previ a la comercialització —avaluant la idoneïtat tècnica, de preu i de condicions— dels productes i serveis que ofereixen les empreses.

Diversificació de països destinataris

En l\'àmbit europeu, el nivell de creixement és més elevat, amb una participació d’un 26% de les missions:  Rússia (10 missions), Ucraïna (5 missions) i República Txeca (5 missions) seran els països més visitats.

En l\'àrea americana, es concentraran més d’un 22% dels desplaçaments: Brasil (9 missions) , Estats Units (8 missions), Xile (5 missions), Argentina (5 missions) i Mèxic (5 missions), seran les principals destinacions.

L\'Àsia  i Pacífic significarà el 35% de les missions programades: Xina (28 missions)  i Índia (14 missions) seran els països més visitats

L’Àfrica i l’Orient Mitjà representa el 17 % de les missions programades, els principals països són: Marroc (6 missions), Emirats Àrabs Units (5 missions)  i Algèria (4 missions).

38 Centres de promoció de Negocis arreu del món

A més de donar suport econòmic i logístic a les empreses que participen a les missions, el COPCA posa a la seva disposició els 38 Centres de Promoció de Negocis (CPNs) que el consorci té arreu del món. Els Centres col·laboren en la preparació de missions empresarials, preparen les agendes individuals de les empreses participants i ofereixen assessorament individual a les empreses catalanes que volen créixer internacionalment. Des de 1988, els CPNs han desenvolupat més 6.500 projectes individuals d\'internacionalització.