Participen en aquesta trobada al Canadà el CTM, Centre Tecnològic de Manresa, el Centre Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i de l'Espai de Castelldefels, l'Associació d'Investigació de les Indústries d'Adoberia i Annexes d'Igualada, el Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris de Monells, el Centre LEITAT de Terrassa i la Fundació ASCAMM de Cerdanyola del Vallès.

El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), adscrit al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, promou la participació d’un total de sis centres de la Xarxa de Centres Tecnològics del CIDEM (XCT) en una missió de cooperació tecnològica al Canadà. L’objectiu d’aquesta trobada és afavorir la competitivitat de les empreses espanyoles i canadenques mitjançant l’execució de projectes tecnològics conjunts en matèria de recerca aplicada, desenvolupament i transferència tecnològica.

Al llarg de tota aquesta setmana, els centres de la XCT mantindran una sèrie de trobades bilaterals amb centres de recerca i desenvolupament del Canadà. L’objectiu final d’aquests primers contactes és tancar les bases per a establir futures col·laboracions entre els dos participants per al desenvolupament de projectes de recerca en diferents àrees tècniques. Els projectes resultants podran optar als instruments de finançament del programa de Centres Tecnològics del CIDEM i del Programa Canadeka del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

 El director adjunt del CIDEM, Carles Fradera, i el primer ministre d'Ontario, Dalton McGuinty, signaran  demà dimarts 1 de maig una carta d’intencions —‘Memorandum of Understanding’ — que concretarà el marc de col·laboració entre ambdós països. Entre altres, les línies prioritàries d’interès per la cooperació mútua inclouen la biotecnologia, tecnologies de materials i aeroespacials, nanotecnologia i nanociència.

Xarxa de Centres Tecnològics

La Xarxa de Centres Tecnològics (XCT) del CIDEM és l’agrupació dels principals centres de suport tecnològic que proporcionen serveis de recerca i desenvolupament (R+D) a les empreses dels sectors productius més representatius del teixit industrial català. Aquesta xarxa pretén reforçar, amb criteris d’excel·lència a nivell nacional i internacional, els centres tecnològics existents i crear-ne de nous en sectors estratègics del teixit industrial català.

Actualment, la XCT està formada per un total de 9 centres tecnològics, constituïts com a entitats de suport tecnològic sense ànim de lucre i creats a partir de la demanda empresarial amb l’objectiu de facilitar la transferència tecnològica entre la universitat i l’empresa.

Els centres tecnològics de la XCT participants en la missió són:

CTM, Centre Tecnològic (Manresa): ofereix suport a la innovació en temes relacionats amb medi ambient  (tecnologia ambiental, mediambient industrial i gestió de sòls i aigües contaminades), la cadena de valor dels materials (tecnologia de materials metàl·lics i ceràmics i simulació pel mètode d’elements finits.

Centre Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i de l’Espai (CTAE, Castelldefels):  centre de recent creació que centra les seves activitats en la recerca d’aplicacions de navegació via satèl·lit; desenvolupament de nous materials, sistemes, eines de simulació i processos de fabricació pel sector aeronàutic i de l’espai; així com en el desenvolupament d’instruments i càrregues útils pel mediambient i la seguretat.

Fundació ASCAMM (Cerdanyola del Vallès): el centre fa recerca aplicada en disseny i desenvolupament de micro/mini peces amb nous materials i aplicacions innovadores, processos de transformació (plàstic, metall i aliatges lleugers), rapid manufacturing i l’aplicació de les TIC's en la gestió de la innovació i el coneixement en pimes.

Leitat Centre Tecnològic (LEITAT, Terrassa):  s’orienta a tot el sector productiu en general i esdevé referent en l’àmbit de les tecnologies de la producció amb desenvolupaments tecnològics orientats als mercats dels sectors tèxtil, metall-mecànic, automoció, farmàcia, medicina, biotec, telecomunicacions, microelectrònica, materials...

Associació d’Investigació de les Indústries d’Adoberia i Anexes (AIICA, Igualada): centre referent per a la indústria adobera i del medi ambient. Les seves àrees d’expertesa són medi ambient (especialment en contaminació d’efluents, olors i per residus sòlids), valorització de residus i aprofitament de subproducte (proteics i orgànics) i les noves tecnologies de la producció en adoberia.

Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA, Monells): entre les seves àrees d’expertesa es troben les tecnologies alimentàries, sistemes no invasius de mesura en matèries primeres, productes en procés i acabats, entre d’altres.

A banda dels sis centres de la XCT, en aquesta missió també participen quatre centres de recerca catalans que han estat convidats per la Direcció General de Recerca. Entre aquests es troba el Centre de Visió per Computador (CVC) que forma part de la Xarxa d’Innovació Tecnològica del CIDEM (Xarxa IT).

La Xarxa IT, creada al 1999, està formada per 73 centres i grups de recerca, la major part procedents de les universitats catalanes, amb capacitat per prestar serveis d’innovació tecnològica a les empreses.

El Centre de Visió per Computador, ubicat al Campus de Bellaterra, és un consorci públic dedicat a la recerca i al desenvolupament en visió per computador que té entre els seus objectius la recerca bàsica i aplicada, la formació de tècnics i científics, el desenvolupament d’aplicacions i l’aplicació dels serveis a les universitats, al sector industrial i a altres institucions.