La iniciativa també es accessible a través d'Internet en format digital.

La Direcció General de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa ha preparat l’edició, tant en paper com en format digital, d’un seguit de contes infantils destinats a fomentar les vocacions científiques entre els infants.

La iniciativa, que va dirigida al públic infantil també busca donar a conèixer, de forma entenedora i alhora amena, les diverses àrees sobre la recerca que es fa a Catalunya.

Per aconseguir-ho, s’ha editat cinc contes de diferents disciplines científiques destinats a nens i nenes de 6 a 12 anys, que aporten, a més, altres continguts relacionats amb l\'educació en valors.

En les històries narrades en aquests contes, que tenen una estructura semblant entre si, dos infants, en Joan i la Laura, participen en recerques fetes a Catalunya. Gràcies a uns poder màgics poden fer d’investigadors/es i passar-s’ho d’allò més bé fent recerca.

A més, s’han cuidat altres detalls en el contingut per fer-los més complerts. Així, es treballa de manera indirecta la coeducació, el respecte, la intergeneracionalitat, els hàbits alimentaris, els mitjans de transport, les senyals de trànsit, etc.

Per a l’edició en paper, s’ha fet una tirada de 3.000 exemplars de cada conte, és a dir 15.000 exemplars en total, que es distribuiran a totes les escoles de Catalunya, a les biblioteques públiques i a les aules hospitalàries.

Els títols de la sèrie, són:

La Laura i en Joan viatgen a Moçambic

La Laura i en Joan salven el MareNostrum

La Laura i en Joan investiguen la pissarra digital

La Laura i en Joan es capbussen a les Illes Medes

La Laura i en Joan descobreixen el món dels ilergets

Cada un d’ells està destinat, respectivament, al foment de la Medicina, la Informàtica, la Pedagogia, la Biologia i l’Arqueologia, a través de la posada en contacte dels infants amb l’existència dels grans centres de referència o iniciatives d’investigació reals. Per a aconseguir-ho, la seva materialització ha comptat amb l’assessorament de grans especialistes com, per exemple, el Dr Pedro Alonso en el cas del conte sobre Medicina, i de Mateo Valero, en el cas del conte sobre el superordinador.

Els contes també estan també a l’abast de tothom a través del web del departament, on, la iniciativa es tarà complementada amb una guia per al professorat i altres materials complementaris creats.

L’enllaç per accedir als contes en versió pdf i multimèdia és el següent:

http://www10.gencat.net/dursi/AppJava/documents.jsp?area=2&sub1=6&sub5=3&sub3=0&idcat=4425&idioma=0