Per la seva part, la Generalitat de Catalunya donarà suport institucional a qualsevol iniciativa de Sony Ericsson que tingui com a finalitat la promoció de la llengua catalana, i facilitarà l'assessorament lingüístic en la revisió terminològica de les traduccions si l'empresa ho sol·licita. A més, el Govern promocionarà anualment les novetats que estiguin en llengua catalana dels fabricants i operadores signants, sota el concepte "Telefonia mòbil en català".

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Puigcercós, ha celebrat l'adhesió de Sony Ericsson "com un dels líders del sector que ajuda a normalitzar la presència de la llengua catalana en un producte tan integrat a les nostres vides i que ha sabut identificar el potencial del mercat català i com correspondre'l".

El director general de Sony Ericsson a l'Estat espanyol, Raúl Ortíz, ha comentat que "amb la incorporació de la nostra empresa al conveni de telefonia mòbil en català del Govern de Catalunya, Sony Ericsson demostra novament la vocació de ser la companyia més innovadora i global de la indústria de les telecomunicacions".

Cal recordar que l'acord, impulsat des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació que col·labora amb la Secretaria de Política Lingüística en la normalització del català en el sector tecnològic, també preveu que les operadores incloguin com a requisit d'homologació dels terminals en les seves comandes, que els fabricants incloguin el català en els menús i aplicacions. Els operadors, per la seva banda, es comprometen a realitzar campanyes específiques per als seus abonats per facilitar la substitució de mòbils que no estiguin en català per nous terminals que incloguin aquesta llengua. Així mateix els operadors indicaran amb claredat quins són els terminals en català en el marc de les seves promocions i campanyes, i garantiran que totes les comunicacions amb els abonats es puguin fer en català d'acord amb el que estableix la Llei de Política Lingüística i l'Estatut del Consumidor.

L'adhesió per part de Sony Ericsson s'afegeix a les dels fabricants Nokia, Motorola, Grundig i Alcatel i les operadores Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo.

Si es sumem les quotes de mercat a l'Estat espanyol dels signants de l'acord més la de Benq Siemens i RIM (fabricant de la Blackberry) que també fan tots els productes en català, la presència d'aquesta llengua podria arribar al 80% del mercat dels terminals.

Segons dades de la Fundació Observatori per la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) de l'any 2006 actualment un mínim de 1,5 milions d'usuaris majors de 15 anys, només en el territori del Principat de Catalunya, demanden mòbils en català.