El conseller de Governació i Administracions Públiques, Xavier Sabaté, intervindrà demà, dijous, 22 de juny, en el debat final del Projecte de llei de mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, que votarà el Ple del Parlament.
El Projecte de llei de mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya recull en un sol text les mesures que estableix la legislació de funció pública de l'Administració de la Generalitat, juntament amb noves mesures i d'altres introduïdes recentment per la normativa bàsica de l'Estat i per la Llei de suport a les famílies.

La Llei incorpora com a novetat el permís de paternitat de quatre setmanes, que s'ha d'iniciar a partir de la finalització del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part o a l'adopció, sempre que es tingui la guarda legal i la mare treballi. A més, s'amplia la reserva del lloc de treball fins a tres anys en l'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla i per tenir cura de familiars; fins ara la reserva del mateix lloc de treball existia només durant el primer any d'excedència.