"En el foment del civisme, els principals referents fins ara han estat la família i l'escola, però l'Administració també ha d'assumir responsabilitats en la seva promoció". Aquesta ha estat una de les idees principals que el conseller Joan Puigcercós ha exposat en la seva interpelolació aquest matí al Parlament.

Segons ha assegurat el conseller, els ajuntaments han dut a terme actuacions particulars i han trobat a faltar el suport de la Generalitat per afrontar aquesta qüestió i, per aquest motiu, “cal donar una resposta de país”. En aquest sentit, Joan Puigcercós ha afirmat que hi ha d’haver una campanya prou potent perquè les persones que treballen pel civisme es vegin àmpliament reconfortades i reconegudes públicament.

En aquesta tasca d’impuls del civisme, el conseller ha anunciat la creació de l’Observatori del Civisme. Es tracta d’un organisme de suport i col•laboració de la Generalitat de Catalunya en totes les qüestions relacionades amb l’elaboració, l’aplicació i la gestió de les polítiques de civisme. L’Observatori disposarà d’un consell assessor, que actuarà com a òrgan consultiu, integrat per representants d’organismes científics, professionals i cívics; estarà coordinat per la Secretaria d’Acció Ciutadana i es relacionarà amb altres observatoris i entitats similars. Entre les funcions de l’Observatori del Civisme cal esmentar l’establiment de mecanismes d’observació de l’evolució del civisme, la promoció dels estudis de civisme i la col•laboració científica, la creació i gestió d’un centre de documentació, així com l’educació i sensibilització social envers el civisme, i la formació entre altres actuacions.

En el marc de la campanya general del civisme, el conseller també ha volgut destacar el paper dels equipaments cívics, que, segons ha assegurat, “esdevenen eines extraordinàries per impulsar les polítiques i les accions encaminades a fomentar la cultura del respecte a les persones i a la seva interrelació”. Els equipaments són espais de trobada, oberts a tothom, dotats d’unes característiques idònies per a la dinamització sociocultural i l’acció comunitària.

En aquest sentit, destaca també la campanya, ja iniciada, “Civisme arreu”, una iniciativa adreçada a petits i mitjans municipis en què es potencien els valors cívics a favor del coneixement i del respecte a les institucions, la seva història i els seus símbols, a l’entorn natural i cultural i als béns socials i comunitaris.