El secretari per a la Mobilitat, Manel Nadal, i el director de la Fundació ECA Global, Xavier Corominas, han presentat avui el I Congrés Català de la Bicicleta, que se celebrarà al recinte del Fòrum entre els propers 7 i 11 de juny. Les jornades buscaran aconseguir un ampli consens sobre les millors eines que serveixin a les administracions catalanes per impulsar l’ús d’aquest mitjà de transport. En el seu marc es debatran i s’intercanviaran experiències en l’àmbit català i europeu i es presentarà també l’enquesta general sobre la bicicleta a Catalunya i el Pla estratègic que prepara el Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Les conclusions d’aquest Congrés es trametran als ajuntaments i al Parlament de Catalunya.

El DPTOP ha impulsat aquest Congrés, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, i ha encarregat la seva organització a la Fundació ECA Global. Les jornades s’emmarquen en les directrius de la Llei de la mobilitat 9/2003, del 15 de juny, que insta a les administracions a prioritzar els sistemes de transport més sostenibles, com ara el transport públic, anar a peu o en bicicleta.

El primer Congrés Català de la Bicicleta s’adreça a càrrecs electes municipals, tècnics en mobilitat, educadors, professionals sanitaris, empresaris turístics, associacions d’usuaris i ciudatans interessats. Es preveu que hi assisteixin unes 300 persones.

Així, per primera vegada, s’organitza un Congrés a Catalunya que serà una plataforma per compartir les experiències més avançades que s’han impulsat des de les diferents administracions d’arreu del món i analitzar-les a la llum de la nova Llei de la mobilitat.

Per això, ha convidat entre els seus ponents a la responsable del Pla nacional per a la promoció de la bicicleta a Alemanya, Dagmar Meyer, al cardiòleg Valentí Fuster, a l’alcalde de Sant Sebastià, Odón Elorza, i al president de l’Associació Europea de Vies Verdes, Jean Marie Tetàrt, així com a diferents responsables de les àrees de mobilitat del Govern i d’ajuntaments catalans. Igualment, hi participaran entitats ciutadanes de foment de la bici.

L’objectiu és aconseguir un ampli consens sobre les millors polítiques en favor de la bicicleta que puguin ser adoptades per les diferents administracions catalanes. Per tot això, el Congrés es clourà amb la lectura d’un manifest de conclusions que s’enviarà, juntament amb el recull de les ponències, al Parlament de Catalunya, als ajuntaments i a les entitats municipalistes.

La primera enquesta de la bicicleta a Catalunya

Per tal de situar el debat, el primer dia es presentarà l’enquesta general sobre la bicicleta a Catalunya, que es començarà a elaborar les properes setmanes. L’estudi aportarà dades sobre el nombre de bicicletes i usuaris que hi ha a Catalunya, els principals problemes que troben a l’hora de moure’s per la ciutat i la relació que mantenen els ciclistes i els vianants.

Bicicleta: mobilitat, salut, seguretat i turisme

El Congrés estudiarà la bicicleta com a mitjà de transport des de quatre vessants: la mobilitat a la ciutat, la seguretat i la salut, el seu paper com a eina impulsora del turisme i les infraestructures necessàries per impulsar-la.

Bicicleta i ciutat : es presentaran diferents iniciatives per promoure l’ús d’aquest mitjà a les ciutats i s’analitzaran els seus obstacles. Explicaran les seves experiències l’alcalde de Sant Sebastià, Odón Elorza, l’alcalde de Bordeus, Hugues Martin, i el segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Portabella, que exposarà el Pla estratègic de la bicicleta que ha impulsat recentment l’Ajuntament. Pel que fa a les possibilitats d’intermodalitat entre la bicicleta i altres modes de transport, el Congrés comptarà amb el director d’Expansió d’FGC, Manuel Villalante, i la directora del Vélo-conseil de París, Isabelle Lessens.

Bicicleta: salut i seguretat viària : els beneficis que té la bicicleta per a la salut, especialment per a la prevenció de malalties cardiovasculars, serà el tema central de la conferència que pronunciarà l’eminent cardiòleg de l’Hospital Mont Sinaí de Nova York, Valentí Fuster.

D’altra banda, el director del Servei Català de Trànsit, Rafael Olmos, i el director general de Trànsit, Pere Navarro, analitzaran la seguretat viària en relació amb els usuaris de la bicicleta.

Bicicleta, turisme, lleure i esport : el Congrés es dedicarà també a la reflexió sobre la importància turística de la bicicleta, amb especial èmfasi en les Vies Verdes, una xarxa de camins aptes per a ciclistes que aprofita els itineraris d’antigues vies del tren abandonades.

 Per això estarà present l’alcalde d’Houdan (França) i president de l’Associació Europea de Vies Verdes, Jean Marie Tetàrt. Com a representant dels itineraris urbans estarà present l’empresa trixi.com, encarregada de prestar serveis turístics a Barcelona mitjançant una flota de tricicles i lloguer de bicicletes.

Planificació i infraestructures: El Pla estratègic de Catalunya : durant el Congrés, el DPTOP donarà a conèixer el Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya, que impulsa el Programa per a la Mobilitat, l’eina bàsica per definir una política de foment d’aquest mitjà de transport entre 2006 i 2010. Entre les directrius bàsiques del Pla hi ha la creació d’una xarxa territorial de camins ciclistes, la definició dels criteris de disseny per a futurs carrils-bici o l’impuls d’una normativa de pacificació del trànsit.

El debat sobre les infraestructures es completarà amb la presència de la responsable del Grup de Treball del Pla Nacional per a la promoció de la utilització de la bicicleta a Alemanya, Dagmar Meyer.

Festa cívica i web del Congrés

La celebració del I Congrés Català coincidirà amb la Festa de la bicicleta de Barcelona que servirà de cloenda cívica de les jornades. Igualment, en relació amb aquesta trobada es realitzaran altres activitats com una visita a les vies verdes de Girona i una trobada de les entitats de suport a la bicicleta.

El Congrés estarà obert tant a entitats que treballin a favor de la mobilitat sostenible com als ciutadans interessats i la inscripció es podrà formalitzar mitjançant la web www.congresbicicat.org