El DPTOP ha finalitzat la construcció del nou enllaç nord de la variant de la C-51 al Vendrell, que ha permès substituir l'anterior intersecció en forma de T per accedir a aquest municipi per un enllaç de diferent nivell. D'aquesta manera, el nou enllaç millorarà la seguretat i fluïdesa del trànsit de la zona. Els treballs, que van començar la primavera passada, han suposat una inversió de 2,2 MEUR.El nou enllaç ha suposat la tranformació de l’anterior cruïlla, en forma de T, per tal de facilitar l’accés al nucli municipal del Vendrell pel costat nord de la variant de la C-51. L’actuació, que ha comportat una inversió de 2,2 MEUR, també permet millorar la fluïdesa i la seguretat del trànsit a prop del polígon industrial de la Cometa.

Els treballs han consistit en la construcció d’un pas inferior sota la carretera actual i dels ramals de connexió corresponents, amb la formació d’un bucle al costat nord de la variant. Per a dur a terme l’enllaç, s’ha mantingut la rasant de la variant, mentre que s’ha abaixat la de l’accés al nucli urbà. El nou pas inferior, de tipus pòrtic, té una longitud de 17,4 metres, una amplada de 14,4 metres i un gàlib de 5,3 metres.

Nou pont sobre la riera de la Bisbal

D’altra banda, l’actuació ha suposat la construcció d’un altre pont sobre la riera de la Bisbal, situat al costat de l’antic, perquè aquest no permetia la formació dels carrils d’incorporació i sortida necessaris per al nou enllaç. El nou pont, de 91 metres de longitud i 10,5 d’amplada, incorpora una escullera per tal de protegir-lo de l’erosió.

Les obres han inclòs el desviament d’un camí, que ara es connecta al bucle de l’enllaç, la millora del drenatge i la senyalització horitzontal i vertical, així com la col·locació de barreres de seguretat i baranes al pont. Els treballs es completaran amb la formació d’hidrosembres i la plantació d’espècies arbustives.