Territori

Empreses i institucions vinculades a la logística aposten per la promoció de zones logístiques de qualitat

query_builder   14 març 2007 13:45

event_note Nota de premsa

Empreses i institucions vinculades a la logística aposten per la promoció de zones logístiques de qualitat

Un conjunt de set empreses i institucions vinculades a la logística han elaborat un estudi que constata la contribució econòmica, social i territorial que suposen les zones d'activitats logístiques en els entorns que els acullen.

Aquest estudi s’emmarca en l’Observatori de la Logística. Aquest Observatori és un instrument per a la monitorització dels factors de competitivitat del sistema logístic de Catalunya i inclou una bateria d’indicadors de competitivitat, taules sectorials monogràfiques i, també, l’elaboració d’una monografia sobre aspectes especialment rellevants per al sector. Les entitats que han participat són: CIMALSA, CIDEM, Abertis Logística, Coperfil Group, Port de Barcelona i Prologis i ZAL.

Mitjançat aquest projecte, entitats i empreses de diferent dimensió, de propietat pública, privada o mixta i de diferent àmbit territorial, nacional i internacional, han posat en comú experiències i bones practiques.

Aquest estudi ha posat de relleu que les zones d’activitat logística tenen una incidència positiva en els territoris pel següents motius:

■ Contribueixen al desenvolupament econòmic, a la creació d’ocupació i a la generació d’activitats de valor afegit.

Les zones logístiques generen com a promig a l’entorn de 10 llocs de treball per 1000 m² de nau. Aquesta ràtio varia en funció del tipus d’activitat que es desenvolupa a la nau i pot ser major en funció de les activitats complementaries de valor afegit que es realitzin i de la rotació de les mercaderies.

Així mateix, com més massa crítica d’activitats hi hagi en un centre logístic, més gran és el nombre de llocs de treball en activitats complementàries com manteniment, serveis empresarials, restauració, tallers, serveis als treballadors, etc.

La ZAL de Barcelona, per exemple, genera 5.000 de treball directes. A la CIM Vallès hi ha 80 empreses instal·lades que generen 2.900 llocs de treball. La CIM Vallés genera més llocs de treball per hectàrea que el promig dels polígons industrials del Vallès. Concentrar les activitats logístiques en zones d’activitats logístiques, centrals de mercaderies i grans plataformes logístiques genera un conjunt d’activitats complementàries de serveis, manteniment i formació que contribueixen a generar més activitats de valor afegit i d’ocupació induïda.

■ Actuen com a instrument d’ordenació territorial i permeten millorar la gestió de fluxos i reduir les externalitats de la mobilitat de mercaderies

Les zones d’activitats logístiques, les centrals de mercaderies i les grans plataformes logístiques se situen prop i amb connexions directes amb grans xarxes de comunicacions per tal de no carregar les xarxes locals. Una plataforma logística actua com a concentradora i organitzadora de l’activitat logística d’un territori ampli, evitant la dispersió de l’activitat en el territori i generant sinergies entre les empreses del sector.

Una plataforma logística esdevé així un punt de gestió de fluxos existents i no suposa un augment net de trànsit sinó mes aviat el contrari. Així, l’existència de centres logístics canalitza els tràfics, evitant el moviment dispers de mercaderies, permet agrupar mercaderies, optimitzar rutes, utilitzar els vehicles més adequats per cada trajecte, optimitzar la càrrega dels vehicles i evitar el desplaçament de camions buits.

 ■ Permeten compatibilitzar el desenvolupament logístic amb els vectors ambientals Les zones i centrals logístiques permeten, així mateix, generar suficient massa crítica d’activitats com per afavorir la intermodalitat i els usos de modes de transport més sostenibles com el ferrocarril, el short sea shiping, etc.

 Les activitats logístiques són activitats amb un baix consum de recursos (energia i aigua) i no generen residus contaminants, sinó residus assimilables als usos domèstics. Les empreses i institucions que han participat en l’estudi han posat en comú diverses experiències realitzades per a millorar la integració paisatgística de les naus, la recollida selectiva de residus, el control de l’impacte acústic, el control d’emissions de gasos contaminants, etc.

En aquest sentit, aquestes empreses i institucions aposten per seguir avançant en la incorporació de mesures de millora ambiental, de responsabilitat social i d’integració territorial, per tal que les activitats logístiques aconsegueixin un major reconeixement per la seva contribució a l’ocupació, el desenvolupament, l’equilibri territorial i la sostenibilitat. La versió completa d’aquest estudi així com el resum executiu estan disponibles web de l’Observatori de la Logística: http://www.cimalsa.es/descarregues/icerda_platlogis.pdf

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia