El DPTOP ha iniciat el procés d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental de la variant d’Anglesola de la C-53. L’alternativa considerada com a més adient és la més propera al nucli urbà, té una longitud de 2,1 quilòmetres i suposa una inversió de 5,5 MEUR. Aquesta actuació té com a finalitat evitar el pas de vehicles per l’interior del nucli urbà i contribuir, d’aquesta manera, a millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquesta zona.

Aquests estudis, que defineixen i valoren totes les obres necessàries per a construir la variant d’Anglesola de la carretera C-53, se sotmeten ara al tràmit d’informació pública, perquè durant un mes les persones interessades hi puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes sobre l’interès general del projecte, la seva concepció global i la compatibilitat mediambiental.

Els estudis analitzen dues alternatives bàsiques de traçat. Totes dues s’inicien passada la rotonda del ramal de l’enllaç amb l’A-2. El traçat de l’alternativa seleccionada com la més adient és el més proper al nucli urbà i el més curt de les alternatives analitzades, amb 2,1 quilòmetres. El pressupost d’aquesta alternativa és d’uns 5,5 MEUR.

La carretera tindrà una amplada de 12 metres, amb una calçada de dos carrils de 3,5 metres cadascun i vorals exteriors de 2,50 metres. L’alternativa seleccionada disposarà de camins de servei i passos a diferent nivell per tal de donar continuïtat als camins municipals que quedin interceptats per la traça.

Variants a la C-53

La carretera C-53, que uneix Tàrrega i Balaguer, travessa les poblacions d’Anglesola, Tornabous, el Tarròs, la Fuliola, Boldú i Bellcaire d’Urgell. En pertànyer aquesta via a la xarxa bàsica de carreteres, la Generalitat ha previst construir les variants que evitin el pas per aquests nuclis. Així, a banda de la variant d’Anglesola, el DPTOP durà a terme les de la Fuliola i Tornabous –variant conjunta que, a més, permetrà evitar el trànsit pel Tarròs i Boldú– i la de Bellcaire d’Urgell. D’ambdues actuacions, s’estan redactant els estudis informatius.