El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha visitat avui les obres de millora que es duen a terme a la C-252 al seu pas per Figueres. Aquests treballs, que compten amb un pressupost de 2,2 MEUR, permetran integrar la travessera en el seu entorn urbà i millorar-hi la seguretat i la fluïdesa del trànsit. Es preveu que les obres quedin enllestides a finals d'any. D'altra banda, el conseller Nadal i l'alcalde de Figueres, Joan Armangué, han presentat la pròxima urbanització d'un nou sector promogut per l'Institut Català del Sòl.Remodelació de la C-252

Les obres a la travessera abasten un tram d’un quilòmetre, a l’encreuament de la via amb el carrer de les Hores i finalitza a la cruïlla amb la futura ronda de Figueres, en el límit del terme municipal. Aquests treballs, que suposaran una inversió de 2,2 MEUR, comprenen les actuacions següents:

.- Remodelació d’un tram de 700 metres de la travessera. En aquest tram de nou disseny, s’eixamplarà la calçada, actualment de 5,5 metres d’amplada. La nova calçada estarà formada per dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplada, amb voreres d’amplada variable (amb un mínim d’1,5 metres d’amplada).

.- Millora del ferm en un primer tram de la travessera, de 300 metres.

 .- Construcció de tres rotondes per tal de reordenar el trànsit i millorar la seguretat i la fluïdesa viàries en tres encreuaments: amb els carrers Costa Brava i Romans i amb la futura ronda de Figueres. Aquests giratoris tindran 36, 35 i 46 metres de diàmetre exterior, respectivament

.- Formació d’un carril bici, de 2 metres d’amplada, en diversos trams de la travessera

.- Elements d’urbanització en el tram que es remodela, com la creació de zones enjardinades, zones d’estacionament, pavimentació de voreres i enllumenat.

.- Millora del drenatge i senyalització horitzontal i vertical

Els treballs van començar recentment, a finals del març passat; actualment es treballa en el desviament de serveis afectats, els moviments de terres a la nova rotonda al final de la travessera i les excavacions per a les obres de drenatge. Es preveu que la remodelació de la travessera quedi enllestida a finals d’aquest any.

Un cop finalitzades aquestes obres de millora, que s’emmarquen en un conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament de Figueres, la via passarà a ser de titularitat municipal, atesa la seva funcionalitat de vial urbà.

Aquesta actuació correspon a la primera fase de la millora de la C-252 que ha previst el DPTOP entre Figueres i Vilabertran i Peralada, amb una longitud total de 4,6 quilòmetres.

Nou sector residencial

D’altra banda, el conseller de PTOP i l’alcalde de Figueres han presentat el projecte d’urbanització del sector residencial Avinguda Costa Brava, que suposarà una inversió de 8,9 MEUR. El nou sector residencial està situat al nord del nucli urbà del municipi, entre els barris del Garrigal, Cendrassos i l’Horta d’en Capellera.

El nou sector té una superfície de 14,53 hectàrees amb capacitat per 959 habitatges, dels quals 329 seran en diferents règims protegits. Es preveu que les obres d’urbanització del sector comencin l’estiu vinent i tinguin una durada de 14 mesos.

El nou barri de l’Avinguda Costa Brava conforma un eixample de l’actual nucli urbà del municipi i permetrà oferir sòl públic per a l’establiment de sòl residencial i afavorir, d’aquesta manera, la regularització del mercat. Paralel·lament, l’actuació proporcionarà un gran reequipament per aquesta àrea del municipi, amb la cessió de sòl per a equipaments i espais lliures. De les 14,53 hectàrees totals del nou barri, el 67% del terreny es destina a espais lliures i equipaments, i el 33% restant, a sòl residencial i activitats econòmiques.

L’avinguda que dóna nom al sector es converteix en l’eix principal i estructurador del nou barri, perllongant-la fins a la connexió amb l’Avinguda de Perpinyà. En tractar-se d’una àrea envoltada de carrers totalment urbanitzats, el nou sector projecta una trama totalment relacionada amb el seu entorn.

En aquest sentit, el projecte fa compatible la convivència del teixit urbà amb els elements que resten de l’antiga activitat agrícola. A més del propi valor d’aquest paisatge, la preservació dels espais naturals unificarà tot l’àmbit amb un parc que es desplaça pel nou barri, resseguint antics camins, murs i torrents.

La urbanització que planteja l’Incasol preveu protegir la mina d’aigua, el mur de pedra i la vegetació i estructures edificatòries que envolten el Mas Torrent o l’antic camí que porta a Vilabertran, entre d’altres elements situats dins de l’àmbit d’actuació.

Aquest sector s’inscriu en el Programa de Sòl 2005-2008 i el Pla del Dret a l’Habitatge 2004-2007, promoguts pels departaments de Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient i Habitatge. Ambdós programes tenen com a objectiu atendre al màxim les necessitats d’habitatge de la població amb mesures com la urbanització de sòl per a ús residencial i l’increment de la construcció d’habitatges protegits per part de l’Incasol.

Conveni per a una nova ronda urbana

El conseller Joaquim Nadal i l’alcalde de Figueres, Joan Armangué, han signat un conveni de col·laboració per a la redacció d’un estudi informatiu previ dun nou vial que permetrà millorar la connectivitat al municipi. Aquesta actuació suposarà una inversió que s’avalua en 6 MEUR.

L’actuació consistirà en la formació d’un tram de la ronda Nord de Figueres des de l\'estació de Figueres del TGV fins a l’antiga carretera N-II, a la zona del castell de Sant Ferran. El nou vial tindrà uns 1,7 quilòmetres de longitud i comptarà amb dos carrils per sentit de la circulació, cadascun dels quals tindrà una amplada de 3,5 metres. A l’alçada del castell de Sant Ferran, l’estudi analitzarà la construcció d’un túnel artificial.

 El DPTOP redactarà l’estudi de la nova ronda, tot adequant-se al Pla de mobilitat de Figueres actualment en redacció per part de la Universitat Politècnica de Catalunya. Un cop elaborat l’estudi, aquest serà objecte de la tramitació urbanística pertinent.