El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha visitat avui la nova variant de Vilajuïga i l'eixamplament i millora de la GI-610 i la GI-604 entre Palau-saverdera i l'enllaç amb l'N-260. D'altra banda, el conseller també ha visitat el camí de Rabós a Sant Quirze de Colera, una via rural d'interès natural i turístic que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha condicionat i on ha aplicat diverses mesures mediambientals.

El DPTOP va iniciar el juny passat les obres necessàries per tal de millorar les característiques de les carreteres GI-610 i GI-604, entre Palau-saverdera i l’enllaç amb l’N-260, a un quilòmetre del nucli de Vilajuïga. Aquestes obres compten amb un pressupost de 6,4 MEUR.

Dins d’aquesta actuació, el 13 de març es va posar en servei la nova variant de Vilajuïga i ara han finalitzat les obres d’eixamplament del tronc de la resta de la carretera. En aquests moments, s’estan duent a terme tasques fora de la calçada i d’aquesta forma, es preveu que a finals del mes de maig pugui concloure tota l’obra.

La variant de Vilajuïga permet evitar la circulació per l’interior del municipi dels vehicles de pas cap a l’N-260 i, així, millorar la seguretat i mobilitat de la zona. El nou vial té una longitud de 700 metres i una amplada de 10 metres i s’ha inclòs una rotonda a l’encreuament amb l’accés a Marzà. La rotonda té un diàmetre exterior de 56 metres. L’illot interior té un radi de 19,5 metres, i l’últim metre és transitable. La calçada de la rotonda està formada per un voral interior de 0,5 metres, dos carrils de 4 metres i un voral exterior d’1 metre. 

Millora de la carretera entre Palau-saverdera i Vilajuïga

En conjunt, les obres de millora de les carreteres GI-610 i GI-604 consisteixen en l’eixamplament de la calçada, passant dels 6,8 metres als 10 metres previstos, amb una secció formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d’1,5 metres. La carretera quedarà millorada en un tram de 4,6 quilòmetres, 3,6 sobre la GI-610 i un quilòmetre de la GI-604, a més dels 700 metres de la variant de Vilajuïga.

De Rabós a Sant Quirze de Colera: un camí d’interès turístic i natural

El conseller Joaquim Nadal també visita avui el camí de Rabós a Sant Quirze de Colera, un cop han finalitzat les obres de condicionament que el DPTOP ha dut a terme. Aquesta és una via rural d’interès natural i turístic que permet l’accés al Monestir de Sant Quirze de Colera i al Menhir de Can Roquer i passa per la zona del Paratge natural d’interès nacional del massís de l’Albera i per la Reserva natural parcial de Sant Quirze de Colera.

En l’actuació finalitzada ara s’ha condicionat el tram del camí que connecta la cruïlla d’accés a Vilamaniscle i el Monestir de Sant Quirze de Colera i s’han introduït alhora mesures ambientals al llarg del seu recorregut. Aquests treballs han suposat una inversió de 431.000 euros. Paral·lelament, s’ha dut a terme una obra complementària de canalització dels serveis d’electricitat i telefonia, amb un pressupost de 360.000 euros.

El tram sobre el que s’ha actuat té una longitud de 3,5 quilòmetres i una amplada de 4 metres. El camí s’ha pavimentat amb un material granular i amb un doble tractament superficial, ja que per l’afectació al Parc natural Albera s’ha desestimat la col·locació d’aglomerat asfàltic. D’altra banda, s’han substituït les cunetes formigonades per cunetes en terres.

En les zones del camí que són propícies al pas de tortugues, s’han limitat els laterals amb murets de travesses de fusta per canalitzar els creuaments. També s’han format 9 passos canadencs (format per unes barres de metall posades al paviment del camí, deixant un forat entre elles) que, en 5 casos han substituït obres de desguàs existents i en els 4 restants serviran de passos de fauna.