El conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha visitat avui la nova nau modular que actualment està construint CIMALSA, a la CIM la Selva. Aquesta nau modular, que té un pressupost total de 5,9 MEUR, començarà a operar abans de l'estiu. D'altra banda, el conseller ha visitat també la primera empresa que comença les seves activitats a la CIM la Selva, BAX Global.

La nau modular que construeix CIMALSA ocuparà una superfície de 25.100 m2 de naus, patis de maniobra i testers. Aquesta nau és la solució més adequada per empreses que requereixen de menors superfícies i garanteix un producte de qualitat i amb configuracions personalitzades per atendre els requeriments particulars de cada empresa.

Com a innovació, la nau modular incorporarà una placa de generació d’energia fotovoltaica de 100 Kw a la seva coberta. Aquesta instal·lació té un pressupost proper als 827.101 euros que es finançarà totalment per la venda de l’electricitat que produeixi, sense repercutir el cost a les empreses.

La CIM la Selva

 La CIM la Selva, amb 22,5 hectàrees és una plataforma per a activitats logístiques de mitjana i alta rotació: transport, paqueteria, grupatge, distribució i emmagatzematge. Està situada als municipis de Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva, al costat de l’aeroport de Girona.

La inversió de CIMALSA pel desenvolupament de la CIM la Selva s’estima en 30 MEUR. El febrer de 2005 van finalitzar les obres d’urbanització i poc després va començar la fase de comercialització. Actualment, a la CIM la Selva està comercialitzada el 100% de la superfície logística.

Parc Aeroportuari i Logístic

A més de les parcel·les logístiques, i amb l’objectiu d’adaptar la seva oferta a les particularitats de cada indret, CIMALSA desenvoluparà un Parc d’activitats aeroportuàries i logístiques, amb una superfície de prop de 34.000 m2, que oferirà serveis complementaris tant a les empreses logístiques instal·lades a la CIM com a les empreses i usuaris de l’Aeroport de Girona.

Les obres d’urbanització del Parc Aeroportuari i Logístic compten amb un pressupost de 2,2 MEUR. El mes d’abril passat es va aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial de la CIM la Selva que permet la implantació del Parc Aeroportuari i Logístic a la parcel.la 1 de la CIM. Aquesta modificació del planejament permet la implantació d’activitats de serveis com hotels, oficines, usos administratius, comerç en petita superfície, restauració, aparcament i gasolinera, entre d’altres.

Aquestes activitats estan planificades tant per a donar servei a les empreses logístiques de la CIM com als passatgers, empreses i treballadors de l’aeroport de Girona. En les properes setmanes es licitarà el projecte d’urbanització del Parc Aeroportuari i Logístic que comprèn una nova rotonda a la carretera d’accés a l’aeroport, urbanització interna del parc aeroportuari i logístic, una nova depuradora per al recinte i altres infraestructures hidràuliques.

BAX Global, primera empresa que comença la seva activitat a la CIM

D’altra banda, el conseller ha visitat també BAX Global primera empresa a iniciar activitat a la Central Integrada de Mercaderies (CIM) de la comarca de la Selva, en una operació emmarcada en l’estratègia d’aquesta companyia per a implantar-se a Catalunya i per a la que ha estat assessorada per l’Agència Catalana d’Inversions del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Agència Catalana d’Inversions té la missió d’impulsar les inversions empresarials productives a Catalunya de caràcter sòlid i amb viabilitat econòmica, per tal d’aprofitar-ne les possibilitats de generació de riquesa i d’ocupació estable i de qualitat.

Bax Gobal ha decidit instal·lar el seu centre de distribució de Girona per desenvolupar-hi les activitats de la unitat de negoci d’Alta Tecnologia del grup en el que està englobada, Schenker. Per a aquesta operació, la firma hi destina una inversió de 2 milions mig d’euros, que li permeten disposar d’una superfície total d’11.000 metres quadrats i d’una capacitat d’emmagatzematge de més de 5.000 ubicacions. Aquesta planta dóna feina directa a 45 persones, i genera 73 llocs de treball més de forma induïda.

El centre de distribució de Bax Gobal a la Selva té una capacitat diària per a processar 15.000 caixes i actualment ja s’ha aconseguit una producció de 3.500 caixes per dia. La planta disposa ja d’un torn productiu més un equip que desenvolupa les tasques d’inventari i reposició.