El conseller de Política Territorial i Obres Públiques i president de l’Institut per al desenvolupament de les comarques de l’Ebre, Joaquim Nadal, ha nomenat, a proposta del Consell Rector de l’IDECE, Genoveva Margalef nova directora d’aquest organisme

La nova directora de l’IDECE és des del 1996 responsable de Gestió Tributària de l’Agència Tributària de Tortosa. Genoveva Margalef, és llicenciada en Ciències Econòmiques per la UB (1985) i regidora de l’Ajuntament d’El Perelló des de les passades eleccions municipals. Nascuda a Vilanova del Camí (Anoia) el 1961, resideix a la comarca del Baix Ebre des de fa 18 anys.

En la reunió d’avui, l’IDECE s’ha marcat com a objectiu establir properament un nou reglament de funcionament que faci més àgil la seva gestió, amb absoluta transparència i promovent la participació dels membres del Consell Rector i Assessor mitjançant la posada en marxa de diferents comissions de treball.

Així mateix, el Consell també ha tractat el programa d’activitats per a l’any 2006. Entre aquestes, destaquen la presentació, debat i aprovació del Catàleg del Paisatge de les Terres de l’Ebre, per tal que sigui incorporat com a document de la revisió del Pla Territorial, i la presentació i anàlisi d’estudis d’impacte econòmic i d’alternatives de futur sobre el model de navegabilitat de l’Ebre.

Estratègies de futur

D’altra banda, avui s’han establert les estratègies de futur de l’IDECE en aquesta nova etapa. Fonamentalment, les principals línies d’actuació passen per potenciar la funció de l’IDECE com a òrgan de concertació entre l’Administració de la Generalitat i les administracions locals de les Terres de l’Ebre pel que fa a les polítiques territorials. En aquest sentit, l’organisme permet i fomenta la discussió a través del Consell Rector de les qüestions relatives al territori que són competència de diversos departaments del Govern. D’aquesta manera, s’optimitzen i coordinen els esforços de la Generalitat en el desenvolupament d’aquestes comarques.

Entre els reptes per als propers anys que afrontarà l’IDECE, cal esmentar la presentació dels Plans Estratègics del Govern de la Generalitat (com el d’infrastructures de transport 2006-2026) al Consell Rector per poder ser debatuts i plantejar, si s’escau, propostes específiques per a les Terres de l’Ebre amb el màxim consens polític i social. També es preveu que l’Institut sigui el marc de presentació dels principals projectes que conformen l’actual Pla Territorial, com per exemple el desdoblament de la C-12, la construcció del pont Sant Jaume-Deltebre, o la millora de l’N-340, entre altres.

Finalment, es planteja com a línia de treball per als propers anys aconseguir una major implicació econòmica i orgànica de l’Institut en organismes del territori dels quals ja en forma part com el CODE (Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques del Baix Ebre i Montsià).