El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat la licitació de les obres corresponents a vuit actuacions de millora a la xarxa viària que suposen una inversió de 4,3 MEUR. Els projectes consistiran, principalment, en reforçaments de ferm, protecció de talussos i instal·lació de barreres acústiques, amb l’objectiu de millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit i reduir l’impacte d’algunes vies al seu pas per àrees urbanes.

Millora a la C-35, a l’accés al Circuit de Catalunya 1,2 MEUR

La carretera C-35 forma l’accés al Circuit de Catalunya i, al mateix temps esdevé una connexió entre la C-17 i la BP-5502, accés a Granollers pel sud. El DPTOP ha impulsat la millora d’aquesta via en un tram de 4 quilòmetres, que comprèn els termes municipals de Parets del Vallès, Montmeló i Granollers. Està previst que les obres s’adjudiquin el novembre vinent i comencin durant el primer trimestre de 2006, amb un termini d’execució de tres mesos.

Les principals actuacions incloses en aquest projecte són les següents:

- Tractament d’àrees esquerdades i fresat del paviment a les zones de viaductes i altres trams específics. Es durà a terme un reforçament general del paviment.

- Millora del drenatge, amb demolició de les cunetes fondes de formigó existents i la seva substitució per cunetes transitables.

- Reparació de junts dels taulers dels viaductes de la carretera.

- Millores de la senyalització horitzontal i vertical i de les barreres de seguretat.

Reducció impacte ronda Nord de Granollers i C-17 619.00 euros

Amb l’objectiu de reduir l’impacte de la ronda Nord de Granollers i la carretera C-17 sobre els habitatges per on transcorre, el DPTOP ha impulsat un projecte per instal·lar fins a 472 metres de barreres acústiques en els municipis de Les Franqueses del Vallès i Canovelles. Aquesta actuació, de la qual ara s’inicia la licitació, inclou mesures de revegetació i plantació de talussos.

El pressupost de les obres, que començaran durant el quart trimestre d’enguany, és de 619.000 euros.

Reducció impacte a l’Hospitalet de Llobregat i Castelldefels 343.00 euros

El DPTOP ha començat la licitació de les obres per a disminuir l’impacte acústic en dues vies de l’entorn metropolità de Barcelona, per un import de 343.000 euros. Les dues actuacions consisteixen en:

- Instal·lació d’una barrera acústica al col·legi Pare Enric d’Ossó situat al costat de la carretera C-31 a l’Hospitalet de Llobregat. Aquest element tindrà 275 metres de longitud i 2 metres d’alçada.

- Folrat amb panells fonoabsorbents del mur de suport de les barreres acústiques de l’autopista C-32 en un tram situat entre els termes municipals de Castelldefels i Sitges. D’aquesta manera, s’absorbirà el soroll i s’evitarà l’efecte de rebot del so. Es folraran uns 600 metres quadrats en una longitud de 230 metres.

Es preveu que aquests treballs s’adjudiquin el novembre vinent i s’iniciïn durant el primer trimestre de 2006, amb un termini d’execució de dos mesos.

Reforçament de ferm de la B-231, a Esparreguera 448.000 euros

La carretera B-231 uneix Esparreguera i els Hostalets de Pierola, amb una longitud d’uns 15 quilòmetres. Actualment, estan en fase d’inici les obres de millora del tram d’aquesta via al nucli urbà d’Esparreguera, amb la construcció d’un nou pont sobre el torrent Mal.

La millora al paviment de la B-231 s’ha dividit en dues obres diferents, la primera, que és la que es licita ara, correspon al tram més proper a Esparreguera, mentre que la segona, que es licitarà properament, correspon al tram més proper als Hostalets de Pierola.

El primer tram té una longitud d’uns 5,5 quilòmetres, s’inicia a partir del pas sobre l’autovia A-2 i continua per la zona de la urbanització de Can Rial. L’actuació conclou dins del terme municipal dels Hostalets de Pierola. Les obres inclouen la renovació del ferm, la col·locació d’un aglomerat antilliscant per millorar la seguretat viària de la zona de pas per Can Rial, la neteja de cunetes i la millora de la senyalització i les barreres de seguretat.

Està previst que aquests treballs s’adjudiquin el novembre vinent i comencin durant la primavera de l’any 2006. La durada de les obres serà de 4 mesos.

Reforçament de ferm a la T-313, a Duesaigües 727.00 euros

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat la licitació de la millora de la carretera T-313 entre Duesaigües i el Coll de la Teixeta, per un import de 727.000 euros. Aquesta actuació dóna continuïtat als treballs que es van efectuar l’any passat de condicionament del tram de Montbrió del Camp a Riudecanyes i de reforçament de ferm entre Riudecanyes i Duesaigües, amb una inversió de 2,5 MEUR.

Les obres que es liciten ara abasten un tram d’uns 6,5 quilòmetres, entre la sortida del nucli de Duesaigües fins a l’enllaç amb la carretera N-420, al Coll de la Teixeta, i tenen com a finalitat la millora de l’estat de la via amb la renovació del paviment. D’altra banda, el projecte inclou la millora de la senyalització i drenatge, amb la construcció de cunetes de formigó transitables, i la col·locació de barreres de seguretat metàl·liques.

La previsió és que els treballs s’iniciïn durant la primavera vinent i tinguin una durada de 4 mesos.

Protecció de talussos a la T-702 480.000 euros

A la carretera T-702, que uneix la C-242, a l’Hostal del Pubill, amb Poboleda, Escaladei, la Vilella Alta i la Vilella Baixa, s’hi ha detectat la necessitat de col·locar unes malles de protecció en alguns talussos per tal d’evitar que possibles despreniments afectin al trànsit. El DPTOP ha iniciat ja la licitació de les obres, amb un pressupost d’uns 480.000 euros.

El projecte inclou les actuacions següents:

- Treballs previs d’estassada dels arbres i arbustos existents.

- Sanejament dels talussos en roca.

- Col·locació dels ancoratges metàl·lics de subjecció de la malla.

- Col·locació de la malla d’acer galvanitzat.

- Col·locació d’un tub d’acer galvanitzat, a la part inferior de la malla, a 1 metre d’alçada sobre el nivell del paviment.

Està previst que aquestes obres s’iniciïn durant el primer trimestre de l’any 2006 i tinguin un termini d’execució de 4 mesos.

Millora de talús a la C-13, a Llavorsí 500.000 euros

S’ha iniciat la licitació de les obres per millorar el talús existent a la boca sud del túnel d’accés a la població de Llavorsí de la carretera C-13, així com la prolongació del túnel existent mitjançant la construcció d’un túnel artificial de 10 metres que millorarà la seguretat viària a la carretera. El projecte també preveu el drenatge, l’enllumenat i la senyalització del túnel. Està previst que aquestes obres s’iniciïn durant el primer trimestre de l’any 2006, amb un termini d’execució de quatre mesos i mig.