El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui l'anunci pel qual s'inicia la licitació de la concessió de les obres de desdoblament de l'Eix Transversal i la gestió de la infraestructura per un període de 33 anys. Es preveu que aquesta actuació suposi una inversió de 1.109 MEUR, 865 MEUR dels quals corresponen a l'execució i gestió dels treballs i 244 MEUR, al manteniment de tot l'Eix. Aquesta concessió s'adjudicarà el juny vinent i les obres començaran entre finals d'aquest any i principis de 2008.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat el procés de licitació de la concessió que inclou les obres per desdoblar l’Eix Transversal i la gestió i manteniment de la infraestructura per un període de 33 anys. En la concessió que avui surt a licitació, l’import d’execució material de les obres és de 797,6 MEUR per als trams a desdoblar i de 5,3 per a l’adaptació dels trams ja desdoblats.

La gestió de l’obra, la seva direcció, la redacció dels projectes i les expropiacions necessàries signifiquen una inversió complementària de 62 MEUR que, en total, comporten una inversió per la realització de les obres de 865 MEUR. Finalment, es preveu també una inversió de 244 MEUR per al manteniment de l’Eix durant el període de vigència de la concessió. D’aquesta manera, la inversió total estimada per a la concessió de l’Eix Transversal és de 1.109 MEUR. Les empreses que vulguin optar a aquesta concessió podran presentar les seves ofertes fins al 21 de maig vinent i se’n preveu l’adjudicació el juny vinent. Els treballs a l’enllaç de Joncadella, a Manresa, es podran iniciar a finals d’aquest any i el gruix de les obres, el primer trimestre de 2008.

El plec de condicions de la concessió que ara es licita preveu que la futura adjudicatària subdivideixi les obres en tres trams i subrogui l’execució del 50% del volum de l’obra, per tal de garantir una major concurrència i evitar la concentració de l’execució dels treballs en una sola empresa. Així mateix, aquesta subrogació s’haurà de fer a empreses que no formin part de la concessionària.

La nova autovia

L’Eix Transversal té 155 quilòmetres de longitud i actualment discorre entre Cervera i Riudellots de la Selva. En el seu recorregut, tenen característiques d’autovia tres petits trams; el comprès entre Cervera i les Oluges i les circumval·lacions de Manresa i Vic. Així, les obres que ara es liciten permetran desdoblar l’actual carretera per tal de formar una autovia de dos carrils per a cada sentit de la circulació.

 En la major part del traçat, s’ampliarà la carretera existent per un costat o altre per tal de formar els nous carrils i s’aprofitaran els passos superiors per a prolongar-los. Així mateix, es remodelaran els enllaços i, pel que fa als viaductes i túnels, en general es construiran altres de simètrics i en paral·lel als que ja existeixen.

A partir de l’AP-7, l’actual traçat de la C-25 es configura com a ramal de connexió cap a l’Aeroport de Girona i des de l’autopista es construeix una nova via desdoblada, de dos quilòmetres de longitud, que permet connectar amb l’N-II desdoblada, al terme de Caldes de Malavella, tant en direcció Girona com en direcció Mataró.

La nova autovia estarà formada per dues calçades amb dos carrils de 3,5 metres per sentit, més un carril addicional en els trams on cal construir vies per a l’avançament dels vehicles pesats. Els vorals exteriors tindran 2,5 metres d’amplada i els vorals interiors, 1,5 metres. Una mitjana d’amplada variable entre els 5 i els 8 metres separarà els dos sentits de la circulació. En total, el projecte comportarà el desdoblament de 142,8 quilòmetres de carretera, la construcció de 52 viaductes i 14 túnels, així com l’actuació en 40 enllaços.

Planificació de les obres

Les obres de desdoblament s’iniciaran de manera esglaonada entre finals d’aquest any i principis del vinent, amb l’objectiu que tot l’Eix Transversal sigui autovia el segon semestre de 2011, segons la planificació següent:

Cervera – Manresa: Els treballs començaran el primer trimestre de l’any vinent, tret de l’enllaç de Joncadella, a Manresa, on es podrien iniciar abans, ja a finals d’aquest any, per tal de facilitar la sortida de Manresa a través de la nova avinguda de la Universitat. Es preveu que tot aquest tram quedi desdoblat el segon semestre de 2010.

Manresa – Vic – Caldes de Malavella: L’estiu de 2008 començaran les obres a la resta de l’Eix, que quedaria desdoblat durant el segon semestre de 2011

El finançament

La Generalitat finançarà el desdoblament de l’Eix Transversal mitjançant una concessió d’obra pública, que ara es licita. Aquest sistema introdueix la possibilitat que la iniciativa privada construeixi i gestioni una carretera per un període determinat, i l’Administració es faci càrrec de la corresponent amortització. En aquest cas, la concessió comprèn un període de 33 anys.

A partir del model previst, el concessionari assumirà els costos de la redacció dels projectes constructius necessaris, de l’obtenció dels terrenys, de l’execució de l’obra i de la conservació de l’autovia. Per la seva banda, la Generalitat anirà abonant al concessionari un cànon en funció del nombre de vehicles que utilitzin la infraestructura.

Programa de grans eixos viaris

L’Eix Transversal vertebra les comunicacions per carretera entre la plana de Lleida, les comarques centrals i Girona. En el marc del Pla d’infraestructures del Transport i el Programa de grans eixos viaris, la Generalitat ha previst transformar en autovia tot l’Eix Transversal, una actuació de gran magnitud pel que fa a la mobilitat i amb repercussions socials, territorials, econòmiques i estratègiques.

En aquest sentit, el desdoblament de l’Eix permetrà incrementar la seguretat i la fluïdesa del trànsit d’una via que registra una mitjana d’entre 8.000 i 17.000 vehicles diaris, amb un percentatge de circulació de vehicles pesants d’entre el 20% i el 30%, segons els trams. Així mateix, aquesta actuació potenciarà tant les connexions intercomarcals com les de llarg recorregut, fomentarà l’equilibri territorial i afavorirà el desenvolupament econòmic a les comarques de l’interior.