El DPTOP substitueix els cables flexibles de la C-17 i presenta el pla pilot per a millorar la seguretat dels motoristes


Retirada de cables flexibles

El DPTOP ha iniciat la retirada de les barreres de protecció formades per cables flexibles instal·lades en quatre trams de la C-17 al Vallès Oriental i la seva substitució per barreres de seguretat tubulars. Aquests treballs es desenvoluparan durant aquesta setmana i s’afegeixen a una actuació de les mateixes característiques que s’ha dut a terme recentment a la C-12, al Segrià. Aquestes actuacions han comptat amb un pressupost total de 60.000 euros.

Tot i que seguien models utilitzats a altres països europeus i que no hi ha constància que en els 10 anys que han estat instal·lats hagin agreujat els danys en cas d’accident, la retirada d’aquests cables era una actuació reclamada pel col·lectiu de motoristes.

Aquesta mesura també va ser un dels compromisos que la Generalitat va adoptar en la reunió que van mantenir amb representants del col·lectiu el 25 de gener passat. En aquesta trobada també es va anunciar l’elaboració d’un programa específic de millora de la seguretat dels motoristes a la xarxa viària, a partir d’estudis d’accidentalitat i d’acord amb la normativa vigent i les opinions transmeses pels usuaris de la moto.

Presentació del pla pilot

En el marc d’aquest programa, una de les actuacions que es posarà en pràctica consisteix en la instal·lació de faldons de protecció dels suports de les barreres metàl·liques de seguretat.

En aquest sentit, avui s’ha presentat el pla pilot d’instal·lació d’aquests faldons de protecció, en el decurs d’una reunió entre el director general de Carreteres, Jordi Follia, i membres de l’associació Mútua Motera, una de les entitats representatives del col·lectiu de motoristes.

Aquest programa pilot es començarà a aplicar el mes vinent, a les carreteres C-155, a Mollet del Vallès, i a la C-55 entre els termes d’Abrera i Monistrol de Montserrat. Aquest pla pilot comptarà amb un pressupost de 60.000 euros.

Els faldons contribueixen a repartir la pressió en cas de xoc d’un motorista contra els suports de les biondes, fet que redueix les possibilitats de patir talls o lesions greus a les extremitats. Aquests elements metàl·lics es disposen sota de la barrera, protegint els seus suports i impedint l’impacte directe.

Per a col·locar-los, es té en compte la geometria de la carretera; per exemple, si hi en determinats revols hi ha algun obstacle o algun desnivell en els marges de la via. Pla de millora de les barreres de seguretat Paral·lelament, el DPTOP ha dut a terme un estudi de l’accidentalitat de les motocicletes en les carreteres catalanes per tal d’establir els criteris d’ubicació d’aquests faldons en uns punts o en uns altres.

A partir d’aquest estudi i del resultat de la prova pilot, es preveu enllestir la redacció del projecte constructiu el juliol vinent. Els treballs per a col·locar els elements de protecció es licitaran durant la tardor, de tal manera que la col·locació d’aquests faldons podria començar a finals d’any i abastaria 8 quilòmetres de barreres, amb una inversió de 600.000 euros. Aquesta línia d’actuació podria tenir continuïtat en els pròxims anys.

Aquestes accions s’afegeixen a la política que ja du a terme el DPTOP de substituir els suports de les barreres de seguretat en forma d’”H”, que presenten arestes tallants, per d’altres tubulars, que comporten menys risc de lesions en cas de xoc. Aquests suports tubulars es col·loquen tant en vies de nova construcció com en carreteres existents que són objecte d’obres de millora o pavimentació.