El DPTOP ha iniciat avui el període d'informació pública d'un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per al desdoblament de la C-66 entre Banyoles i Serinyà. Aquesta alternativa, que tindria un cost de 48,1 MEUR, forma part del projecte de desdoblament de la C-66 entre Banyoles i Besalú. Avui surt de nou a informació pública el projecte del tram intermedi, Banyoles-Serinyà, una vegada incorporades les aportacions del territori per tal de reduir el seu impacte paisatgístic i evitar l'afectació a les edificacions existents.

El DPTOP va sotmetre inicialment a informació pública el projecte de desdoblament de la C-66 entre Banyoles i Besalú. Com a resultat del procés d’acceptació d’al·legacions, s’ha elaborat un projecte alternatiu per al tram intermedi d’aquesta obra, entre Banyoles i Serinyà.

La nova alternativa preveu un nou traçat que permet evitar afectacions a edificis existents al terme de Serinyà i incorpora túnels més llargs, que reduiran l’impacte paisatgístic del desdoblament de la carretera. El procés d’informació pública d’aquest nou estudi informatiu i d’impacte ambiental comença avui i es perllongarà durant dos mesos.

El tram en estudi comprèn un total de 7,4 quilòmetres, que comencen poc abans del final de la variant de Banyoles i finalitzen al nord de la futura variant de Serinyà. El traçat afecta els termes municipals de Porqueres, Banyoles i Serinyà.

Una nova alternativa

Al nou estudi es presenten dues alternatives per al desdoblament d’aquest tram de la C-66, les quals preveuen una carretera de quatre carrils, amb enllaços a diferent nivell.

La nova alternativa que se sotmet a informació pública preveu el desdoblament de la C-66 pel marge dret de la calçada actual al llarg d’uns quatre quilòmetres i després, al llarg de dos quilòmetres més, com a variant a l’altura de Serinyà, amb el traçat desplaçat cap a l’oest per tal de no afectar edificacions existents.

Així mateix, inclou un túnel doble a Serinyà que tindrà 520 metres de longitud per a la calçada dreta i 450 metres per a l’esquerra, cosa que permetrà menys impacte paisatgístic.

Aquesta nova alternativa, que és l’escollida, té un pressupost de 48,1 MEUR, el que suposa 5,1 MEUR més que el projecte inicial.

El traçat que es va sotmetre inicialment a informació pública preveia el desdoblament de la C-66 pel marge esquerra de la carretera actual, llevat en el tram de la variant de Serinyà. Els túnels eren també més curts, amb una longitud de 335 metres.

15 de juny de 2006