El DPTOP ha iniciat el procés d'informació pública de l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental del projecte de carril bus a la C-31, que connectarà Montgat i el carrer de Prim, a Barcelona. El nou carril, que tindrà una longitud aproximada de 8 km, suposarà una inversió de prop de 17 MEUR. Aquesta actuació s'emmarca dins dels plans de la Generalitat d'impulsar la implantació de carrils bus interurbans en vies estratègiques d'accés a Barcelona per potenciar l'ús del transport públic col·lectiu i augmentar la velocitat comercial, així com la seguretat i fluïdesa del trànsit.

La gran quantitat de vehicles privats que volen accedir a les grans ciutats com Barcelona des de municipis propers provoca diàriament situacions de trànsit intens, sobretot en hores punta, a les diferents vies interurbanes d’enllaç. A més, molts d’aquests vehicles, més d’un 70%, circulen amb un únic passatger.

Per tal  d’impulsar la mobilitat sostenible i millorar la fluïdesa i seguretat del trànsit interurbà, el DPTOP ha iniciat el procés d’implantació de carrils bus a vies interurbanes estratègiques d’accés a Barcelona, per millorar la velocitat comercial del transport públic col·lectiu, de manera que suposi una alternativa factible al vehicle privat i, alhora faciliti la circulació dels vehicles d’alta ocupació (VAO).

A diferència dels carrils bus urbans, la majoria dels quals han pogut ser implantats pels propis ajuntaments amb el repintat de marques, la introducció de carrils bus a grans artèries interurbanes sense reduir la seva capacitat actual requereix actuacions d’infraestructura més complicades i de cost d’inversió més elevat.

C-31 entre Montgat i Barcelona

El DPTOP ha donat ara un impuls a la construcció del nou carril bus a la C-31 entre Montgat i Barcelona, en iniciar el procés d’informació pública de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del projecte. D’acord amb l’alternativa considerada més idònia, la nova via es presenta com un únic carril d’entrada a Barcelona, no reversible i no segregat, que discorrerà per l’exterior de la calçada al llarg de la C-31, amb una longitud de prop de 8 km.

Així, degut a l’espai de què es disposa i a les característiques actuals de l’autovia, es projecta com un únic carril bus exclusiu per als vehicles de transport públic col·lectiu i es descarta de moment la circulació de vehicles d’alta ocupació (VAO).

En el tram inicial, entre Montgat i el viaducte de Sant Adrià de Besòs, es construirà aprofitant al màxim l’espai existent. Per tal de conservar l’ample dels carrils de 3,5 m sense que calgui ampliar la plataforma existent es reduiran els vorals i la mitjana actual, es traslladarà l’enllumenat i es canviaran els elements de protecció.

Pel que fa a la resta de trams, entre el riu Besòs i la Rambla Prim de Barcelona, s’ampliarà la secció el màxim possible, perquè els vorals interiors arribin als 1,5 m i els exteriors als 2,5 m. El nou carril enllaçarà amb la Gran Via mitjançant un bucle o llaç per tal d’incorporar-s’hi pel seu interior. L’actuació comportarà l’ampliació del viaducte existent sobre el riu Besos en prop de 420 m i la construcció de nous passos superiors. Finalment, la nova via arribaria fins la Plaça de les Glòries mitjançant l’enllaç amb el carril bus ja existent a la Gran Via. Tot plegat suposarà una inversió de prop de 17 MEUR.

Licitació del carril bus de la C-58

D’altra banda, el DPTOP licitarà el proper estiu el projecte del nou carril bus a la C-58 entre Ripollet i l’Avinguda Meridiana, que preveu la construcció d’una via addicional de l’autopista C-58, ubicada a la mitjana de l’autopista en gairebé tot el tram, que permetrà també la circulació dels vehicles d’alta ocupació (VAO).

El projecte inclou la implantació de dos carrils, tots dos en el mateix sentit, encara que seran reversibles, ja que es podran utilitzar en sentit Barcelona al matí i en sentit Ripollet a la tarda, d’acord amb les necessitat concretes de mobilitat. La longitud aproximada del carril bus serà de 6,7 km. i el seu cost previst és de 54,9 MEUR.