Territori

El DPTOP obrirà un nou període d'informació pública del Pla director de la Conca d'Òdena per tal d'assolir el màxim consens

query_builder   6 març 2007 19:00

event_note Nota de premsa

El DPTOP obrirà un nou període d'informació pública del Pla director de la Conca d'Òdena per tal d'assolir el màxim consens

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques obrirà abans de l'estiu un nou període d'informació pública del Pla director urbanístic de la Conca d'Òdena. D'aquesta manera, un cop el DPTOP hagi incorporat les aportacions recollides en el primer procés d'informació pública, podrà rebre noves al·legacions al Pla i completar el termini per a la consulta i el debat del mateix. L'objectiu del Govern és que el Pla, que preveu i ordena els creixements futurs d'aquesta àrea, generi el màxim consens amb ajuntaments, entitats i particulars. Es preveu que s'aprovi definitivament després de l'estiu.

El Pla de la Conca d’Òdena, aprovat inicialment el passat 22 de juny, va ser sotmès a d’informació pública i ha passat un període d’avaluació en el que s’han estudiat i debatut les 70 al·legacions presentades per ajuntaments, institucions, entitats i particulars del territori. El DPTOP, ha consensuat i es proposa d’incorporar, en coherència amb el contingut del Pla, bona part d’aquestes aportacions que enriqueixen i ajusten el document inicial.

Així, fruit d’aquest procés es preveu entre d’altres modificacions i ajustos, estudiar l’ampliació dels espais agrícoles a l’Eixample Nord d’Igualada i crear àmbits de Parc Agrari que permetin el manteniment de les activitats agrícoles i la connectivitat entre l’espai obert i els espais urbanitzats.

Es preveu també acompassar el ritme de creixement previst en l’àmbit conegut com a Nou Claramunt i estudiar millores en la comunicació dels municipis d’Orpí i Carme. Igualment, s’estudiarà l’ajust dels desenvolupaments al voltant del Parc Motor de Castellolí i es consensuarà una solució a la ubicació de les industries adoberes amb els ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.

D’aquesta manera, el DPTOP treballarà els propers dos mesos en aquestes i altres incorporacions. Un cop tancat el nou document el Govern considera oportú sotmetre’l a un nou període d’informació pública amb ajuntaments i particulars per tal de facilitar la participació i assolir el màxim consens en el territori.

És amb aquest objectiu que al final de la seva tramitació aquest Pla haurà estat sotmès a fins tres processos d’informació pública i participació ciutadana, tenint en compte que ja abans de la seva aprovació inicial el Pla va ser obert a consulta pública. Un cop es tanqui el nou procés d’informació pública s’avaluaran les al·legacions que encara es puguin presentar i s’ajustarà el pla per tal que rebi la aprovació provisional i definitiva després del proper estiu.

El Pla de la Conca d’Òdena

L’àmbit definit per a la redacció del Pla director urbanístic inclou els municipis d’Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Òdena, Castellolí, Jorba, la Torre de Claramunt, la Pobla de Claramunt, Capellades, Carme i Orpí. Tots aquests municipis configuren un àmbit territorial ben definit geogràficament.

 El Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena té en compte les característiques d’aquest territori i les seves potencialitats futures per tal que aquest creixement es pugui produir d’una manera ordenada i sostenible.

En aquest sentit, el Pla determina :

1. La millora de la connectivitat interna i externa de la Conca d’Òdena a través del ferrocarril i de noves connexions viàries entre els que destaquen l’eix Transversal Ferroviari i la Ronda Sud d’Igualada.

2. La dotació d’espais per a desenvolupaments residencials que donin sortida a la demanda d’habitatge lliure i protegit de la població de la Conca. Aquests espais són particularment importants en els àmbits de l’Eixample Nord (en els termes d’Òdena i Jorba), el sud de l’Anoia (en els termes de Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui) i el nou Claramunt (en els municipis de la Pobla i la Torre de Claramunt).

3. La disposició de sòl per activitats econòmiques que puguin satisfer la demanda de llocs de treball de la comarca, amb importants desenvolupaments en els termes d’Òdena, Jorba, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Castellolí entre d’altres.

4. La conservació dels espais de més valor natural, la delimitació de connectors biològics que garanteixin la permeabilitat territorial pel que fa al desplaçament de les especies i la connexió d’espais naturals protegits, situats dins o fora de la Conca.

5. La transformació de rieres en parcs amb continuïtat territorial, particularment la recuperació del riu Anoia com a parc territorial i eix d’unió entre els espais lliures i cívics de diversos municipis.

El Pla de la Conca d’Òdena desplega i concreta en aquesta àrea les propostes del Pla territorial de les Comarques centrals que ja ha finalitzat la fase de consulta pública i es preveu que s’aprovi inicialment els propers mesos. D’altra banda, el pla director del Pla de Bages ja s’ha aprovat definitivament. Pel que fa al Pla de la plana de Vic, és en fase de redacció.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia