Territori

El DPTOP licita actuacions de millora a la xarxa viària catalana per valor de 8,7 MEUR

query_builder   27 juliol 2006 13:36

event_note Nota de premsa

El DPTOP licita actuacions de millora a la xarxa viària catalana per valor de 8,7 MEUR

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat l'anunci pel qual s'inicia la licitació d'actuacions de millora del ferm i de la seguretat viària en carreteres arreu del territori per un valor de 8,7 MEUR. D'aquestes licitacions destaquen les millores de la C-38 entre Molló i Coll d'Ares per un import d'1,5 MEUR, de la T-714 entre la Torre de l'Espanyol i Vinebre per un import d'1,1 MEUR i de la C-25 entre Sant Bartomeu del Grau i Gurb per 1 MEUR. D'altra banda, es destinaran 1,8 MEUR a seguretat viària en diferents àmbits de la xarxa. L'objectiu d'aquestes obres és millorar les condicions de transitabilitat i afavorir la seguretat viària en la mobilitat dels vehicles.

Reforç del ferm al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre 2 MEUR

Els dos projectes licitats comprenen obres de millores del ferm a la carretera T-714 entre la Torre de l’Espanyol i Vinebre a les Terres de l’Ebre, i la T-204 entre els municipis de Montferri i Salomó al Camp de Tarragona. Ambdues actuacions compten amb un pressupost total de 2 MEUR. Aquestes obres es preveuen adjudicar el pròxim mes de setembre i s’iniciarien en el quart trimestre de l’any.

Millora del ferm entre la Torre de l’Espanyol i Vinebre

El projecte licitat per un pressupost superior a 1,1 MEUR l’actuació consisteix en el reforçament del ferm de la carretera T-714 a dues poblacions de la Ribera d’Ebre. Aquestes obres abraçaran un tram de 10,5 quilòmetres entre la Torre de l’Espanyol i Vinebre, incloent els accessos al municipi de la Torre de l’Espanyol i un dels camins d’accés al pont. L’adjudicació d’aquest projecte es preveu al setembre i les obres s’iniciarien en el quart trimestre.

Aquest projecte preveu les següents actuacions:

- Reforçament del paviment al llarg de 10,5 quilòmetres de la T-714.

- Perfilat i millora dels marges de la carretera.

- Condicionament dels primers metres dels accessos als camins públics.

 - Construcció de 4.224 metres de cuneta triangular de formigó, restitució dels trams de cuneta existent i neteja per facilitar i millorar el drenatge.

- Renovació i millora de les senyalitzacions verticals i horitzontals.

Millora del paviment de la T- 204 entre Montferri i Salomó

El projecte licitat preveu les milllores del paviment, els drenatges, la senyalització i les barreres de seguretat de la carretera T-204, en un tram de 6,5 quilòmetres entre els municipis de Montferri i Salomó al Camp de Tarragona. Les obres compten amb un pressupost de 853.290 euros i es preveuen adjudicar el proper mes de setembre i s’executarien en el quart trimestre de l’any.

Les principals obres projectades són.

- En els trams interurbans de la carretera T-204 es realitzaran treballs per millorar el ferm.

- En la travessera urbana de Salomó es reconstruirà el ferm.

- Reposició total del paviment en els 6,5 quilòmetres del tram.

- A les cunetes es faran tres actuacions diferents: algunes es revestiran amb terres existents, les que estan construïdes amb formigó es reconvertiran perquè siguin trepitjables i, a més, els pous de cuneta existents es protegiran amb reixes trepitjables.

- Renovació de les senyalitzacions horitzontals i verticals.

- Col·locació de barreres de seguretat metàl·liques amb elements de protecció de seguretat per als motoristes.

Millora del ferm de la C-38 entre Molló i la frontera francesa 1,5 MEUR

El projecte licitat preveu un conjunt d’obres per reforçar el paviment, millorar el sistema de drenatge i la seguretat vial en un tram de 10 quilòmetres de la carretera C-38 entre la població de Molló al Ripollès i Coll d’Ares, punt del Pirineu que fa de frontera natural amb les comarques franceses del Rosselló, en direcció cap a Prats de Molló. Aquest projecte s’ha licitat per un import d’1,5 MEUR, l’adjudicació es faria el pròxim mes de setembre i les obres s’iniciarien el quart trimestre de l’any.

Aquestes actuacions preveuen: - Reforçament del ferm de la C-38 en un tram de 10 quilòmetres.

 - Millora dels drenatges amb la neteja i adequació. A més, es farà una millora de les cunetes de formigó.

 - Realització de treballs complementaris amb l’adequació d’accessos a finques particulars i camins veïnals.

 - Col·locació de malla galvanitzada en quatre punts de la carretera com a mesura correctora.

- Renovació i millora de la senyalització horitzontal i vertical.

- Instal·lació de barreres metàl·liques de seguretat i elements de protecció.

- Col·locació de dues estacions d’aforament.

Millora del paviment de la C-25 a les Comarques centrals 1 MEUR

El projecte preveu el reforçament del paviment en un tram de 10,5 quilòmetres de la carretera C-25 entre els municipis osonencs de Sant Bartomeu del Grau i Gurb a les Comarques centrals per millorar les condicions de transitabilitat en aquest tram de carretera. Les obres s’han licitat amb un presssupost de més d’1 MEUR, es preveuen adjudicar al setembre i es començarien en el quart trimestre de l’any:

 - Reparació dels flonjalls, enderroc del paviment i fressat del ferm de la C -25.

- Reposició i construcció de les juntes de dilatació amb una longitud total de 214,50 metres.

- Renovació i millora de les senyalització horitzontal i reposició de dues senyals verticals.

Reforç del ferm entre Gombrèn i la Pobla de Lillet 990.000 euros

Aquest projecte que s’ha licitat ara preveu el reforçament del ferm de la carretera GI-402 en un tram de 8,27 quilòmetres, entre el municipis de Gombrèn i la Pobla de Lillet, per un import de 990.000 euros. L’adjudicació d’aquest projecte es preveu fer a la tardor i les obres s’iniciarien en el quart trimestre de l’any. Les actuacions previstes són:

- Reparació dels flonjalls que es reposaran amb formigó en sec.

- Reforçament del paviment al llarg de 8,27 quilòmetres de la GI-402.

 - Demolició i neteja de les cunetes existents i construcció de noves.

- Millora de les senyalitzacions horitzontals i verticals.

- Col·locació de barreres de seguretat metàl·liques amb elements de protecció de seguretat per als motoristes.

Reforç del ferm entre Guardiola de Berguedà i Bagà 729.700 euros

El projecte preveu el reforçament del ferm de la carretera C-16 per millorar les condicions de transibilitat i conservació en un tram de 3,2 quilòmetres, entre els municipis de Guardiola de Berguedà i Bagà. Les obres compten amb un pressupost de 729.700 euros i es preveuen executar en el quart trimestre de l’any. Les operacions a realitzar inclouen:

- Reforçament del ferm en un tram de 3,2 quilòmtres de la C-16.

- En les cunetes es farà tres tipus d’actuació: recreixement amb formigó de totes les cunetes, construcció d’algun tram nou i neteja per facilitar i millorar el drenatge.

- Col·locació de 13 reixes de recollida d’aigües per facilitar el desguàs.

- Renovació i millora de les senyalitzacions verticals i horitzontals.

- Instal·lació de barreres de seguretat metàl·liques i elements de protecció de seguretat per als motoristes.

Millora del paviment de la B-140 al Vallès Occidental 660.000 euros

A la comarca del Vallès Occidental s’ha licitat una actuació per tal de reforçar el paviment de la carretera B-140, entre Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda. Una obra que es realitzarà en un tram de 5,3 quilòmetres de la B-140 amb l’objecte de millorar les condicions de transibilitat i de conservació. Aquestes obres tenen un pressupost de 660.000 euros, es preuen adjudicar el mes de setembre i l’execució es començaria en el quart trimestre de l’any. Les principals actuacions previstes són:

- Millora del paviment i renovació del ferm en els punts on s’hagin detectat flonjalls, mentre que en el tram urbà de Sabadell es realitzarà un fressat del ferm.

- Actuació per reposar les juntes en les estructures i el recreixement d’illetes amb la construcció de vorades tipus americà.

- Recreixement amb formigó de totes les cunetes i construcció d’algun tram nou i neteja per facilitar el drenatge.

- Millora de les senyalització vertical i horitzontal i col·locació de barreres de seguretat metàl·liques, així com elements de protecció de seguretat per als motoristes.

Inversions en millora de la seguretat viària 1,8 MEUR

Les operacions que ara es liciten tenen com a objectiu millorar la seguretat viària de carreteres de les comarques de Barcelona adscrites als parcs de conservació de: Berga, Argentona, Vic, Igualada, Sabadell i Viladecans, per un import d’1,8 MEUR.

Aquestes actuacions es preveuen adjudicar al setembre i s’executarien en el quart trimestre de l’any. Els parcs de conservació són unitats d’actuació del DPTOP que s’encarreguen de supervisar l’estat de les carreteres. En total hi ha 16 parcs a Catalunya distribuïts arreu del territori.

 Millores en els àmbits d’Igualada, Sabadell i Viladecans

Aquest projecte té per objectiu realitzar les obres necessàries en seguretat viària per millorar els sistemes de contenció de vehicles, en diferents trams de les carreteres adscrites a l’àmbit dels parcs de conservació d’Igualada, Sabadell i Viladecans. Aquestes operacions, que s’han licitat per un import de 898.907 euros, es preveuen adjudicar al setembre i les obres s’iniciarien en el quart trimestre.

Els treballs principals a fer en aquests parcs són:

- Substitució total de les barreres de seguretat en els seus extrems a l’inici i al final.

- Protecció dels terraplens en les zones on hi ha barreres en revolts.

- Substitució dels trams de barrera que són massa baixos o que s’han desgastat amb el pas del temps.

- Condicionament de les barreres de seguretat existents i la instal·lació de noves barreres en els trams que sigui necessari. També es donarà prioritat als elements de protecció de seguretat per als motoristes.

Millores en els àmbits de Berga, Argentona i Vic

El projecte inclou els treballs necessaris en matèria de seguretat viària per tal de millorar els sistemes de contenció de vehicles, en diferents trams de les carreteres adscrites a l’àmbit dels parcs de conservació de Berga, Argentona i Vic. Aquestes operacions, que s’han licitat amb un pressupot de 899.798 euros, es preveuen adjudicar al setembre i l’execució començaria en el quart trimestre. Les principals obres a executar són:

- Substitució total de les barreres de seguretat en els seus extrems a l’inici i al final.

- Es protegiran els terraplens en les zones on hi ha barreres en revolts.

- Substitució dels trams de barrera que són massa baixos o que s’han desgastat amb el pas del temps.

- Condicionament de les barreres de seguretat existents i instal·lació de noves barreres en els trams que sigui necessari. També es donarà prioritat als elements de protecció de seguretat per als motoristes.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia