El Departament de Política Territorial i Obres Públiques instal·larà les properes setmanes una estació meteorològica per donar servei al futur aeroport Lleida-Alguaire. Aquesta estació suposa un pas imprescindible per a la construcció de l’aeroport ja que subministra dades fonamentals per a la planificació del projecte.

L’estació meteorològica ocuparà una superfície de 144 m2 situada en uns terrenys, dels quals l’ajuntament d’Alguaire n’ha cedit l’ús al Govern, annexes als que acolliran l’aeroport. Aquesta nova estació servirà per recollir dades com la temperatura, la intensitat i direcció del vent, la pressió atmosfèrica, la pluviometria i la radiació solar. Això permetrà determinar amb exactitud l’orientació definitiva de la pista de vol així com també altres dades importants per a les actuacions dels avions com és la temperatura de referència del futur aeroport.

La instal·lació de l’estació es durà a terme les properes setmanes i té un pressupost de 37.000 euros i un termini d’execució de 2 mesos.

L’estació meteorològica i la construcció de l’aeroport

La construcció d’un aeroport és un procés molt complex on hi intervenen nombroses variables. Entre aquestes, les dades meteorològiques són molt importants tant pel que fa a la construcció com pel que fa al funcionament de la instal·lació.

Així, un dels aspectes fonamentals per a la construcció de l’aeroport és disposar de sèries històriques de la temperatura i del comportament del vent cosa que permet determinar amb exactitud les condicions necessàries per a l’enlairament dels avions. Tots els aeroports disposen de dades com la temperatura de referència, l’altitud de l’aeroport o el grau de pendent de la pista, per saber la distància necessària de pista de vol que li cal a un avió per enlairar-se.

La temperatura de referència de l’aeroport és la temperatura mitjana de les temperatures màximes del mes més calorós de l’any. Com més alta és la temperatura, l’aire és menys dens i, per tant, a l’avió li costa més enlairar-se. Això vol dir que necessita més metres per aixecar el vol.

El projecte de l’aeroport

Des de l’inici de la legislatura ha estat prioritat del Govern de la Generalitat de Catalunya impulsar definitivament la construcció del futur Aeroport de Lleida.

Ara es dóna un nou pas amb la instal·lació de l’estació meteorològica a Alguaire que serà de gran utilitat per a la seva construcció.

Mentrestant, estan en marxa els diversos tràmits per tal de fer realitat l’aeroport En aquests moments, s’està ultimant la redacció del Pla director que properament es preveu que pugui sortir a informació pública.

Paral·lelament, s’està tramitant el Pla especial urbanístic de l’aeroport i es preveu que pugui ser aprovat definitivament a finals de novembre. Aquest pas permetrà accelerar l’adquisició del sòl necessari per fer l’aeroport.