El Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la Universitat de Sàsser (Sardenya), han signat un acord de col·laboració, que permetrà que estudiants de la Facultat d'Arquitectura i Urbanisme, situada a l'Alguer, puguin fer estades de formació al DPTOP. Aquest conveni també preveu l'impuls conjunt d'activitats didàctiques i científiques, així com l'intercanvi d'informació i material. Aquesta col·laboració permetrà estrènyer els vincles culturals i socials entre Catalunya i la ciutat de l'Alguer.

El conseller del DPTOP, Joaquim Nadal, i el president de la Facultat d’Arquitectura de la Universitat de Sàsser (FAUS), Giovanni Maciocco, han signat un acord amb l’objectiu d’impulsar activitats conjuntament en el camp de la formació. Aquest acord dóna la possibilitat d’organitzar activitats didàctiques i científiques i l’intercanvi d’informació, per tal de promoure la formació i els coneixements de la realitat de Catalunya i la Sardenya. El DPTOP oferirà un nombre de places determinat, per curs acadèmic, per estades d’estudiants de la FAUS.

La Facultat d’Arquitectura designarà un professor que es responsabilitzarà de la coordinació i el seguiment de cadascuna de les estades formatives. Per la seva part, el DPTOP assignarà un tutor a cadascun dels estudiants en pràctiques. Aquestes pràctiques s’establiran per a cada curs acadèmic en 6 hores/dia i no poden excedir del 50% del temps íntegre que constitueix el curs acadèmic.

Aquest acord arrenca dels contactes mantinguts entre la facultat i el DPTOP arran de l’aprovació del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, que va coincidir en el temps amb la tramitació d’un pla similar a Sardenya. En aquest marc, la FAUS va expressar la seva demanda que estudiants d’aquest centre poguessin fer pràctiques professionals a l’Administració catalana. En aquest sentit, la facultat ha mostrat un especial interès tant per l’Observatori de Paisatge, com per l’Oficina de Barris.

Tradicionalment, Catalunya i Sardenya han mantingut al llarg de la història nombrosos vincles culturals, polítics i socials. Així, com és sabut, es dóna la peculiaritat que a l’Alguer es conserva des de l’època medieval, com a llengua pròpia, el català. Malgrat això, aquesta llengua té una presència molt minsa tant a l’Administració com en el sistema educatiu.

D’aquesta manera, amb l’acord que ara s’ha signat, estudiants d’arquitectura de la ciutat de l’Alguer, tindran la possibilitat de completar la seva formació i conèixer de prop la realitat cultural i lingüística catalana.