Avui s'ha presentat la nova línia de Bus dels Polígons, que posen en marxa els Ajuntaments de Mollet i Martorelles i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. Aquesta nova línia entrarà en funcionament el proper dilluns 16 d'abril, i enllaçarà les estacions de tren de Mollet-Sant Fost i Parets amb els polígons industrials de Martorelles, Can Prat i Can Magarola.

La nova línia dels polígons comptarà amb dos vehicles que circularan de dilluns a divendres en tres franges horàries (de 5.30 a 9 h del matí; de 13.30 a 19 h; i de 21.20 a 22.20 h) i una freqüència de pas de 25 minuts. Aquestes són les franges horàries en les quals s’ha detectat una major necessitat, segons l’estudi realitzat prèviament. La nova línia cobrirà amb transport públic un nombre aproximat de 270 empreses i 8.000 treballadors. La previsió inicial d’ús del serveis és de 30.000 viatgers l’any. Els usuaris del nou servei podran utilitzar qualsevol dels títols integrats de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

El servei ha estat finançat de forma conjunta al 50% entre els Ajuntament de Mollet del Vallès i Martorelles i el DPTOP. El cost anual del nou servei és de 210.000 euros. Amb la posada en marxa d’aquesta nova línia, es compleix el compromís de l’Ajuntament de Mollet d’enllaçar amb transport públic els polígons industrials de la rodalia de la ciutat amb les estacions de tren.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques està desenvolupant un conjunt d’actuacions per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers amb l’objectiu de fomentar la sostenibilitat i facilitar a la ciutadania el dret a la mobilitat, amb una especial atenció a l’accessibilitat als polígons industrials. En aquest sentit, la Llei de la mobilitat estableix la realització per part de la Generalitat, amb la col·laboració dels ajuntaments, d’un Pla de Mobilitat per als principals polígons de Catalunya.

 D’altra banda, el Govern de la Generalitat va signar el febrer de 2005, juntament amb les principals organitzacions empresarials i sindicals l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana en què es comprometia a dissenyar un pla pilot de mobilitat per a 22 polígons industrials.