Territori

Comencen els treballs per a executar els túnels del perllongament d'FGC a Terrassa

query_builder   25 abril 2007 18:50

event_note Nota de premsa

Comencen els treballs per a executar els túnels del perllongament d'FGC a Terrassa

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha anunciat avui a Terrassa que demà s'inicien les obres preparatòries per a l'excavació del pou de Can Roca, en el marc del perllongament de la línia d'FGC en aquesta ciutat. A través d'aquest pou s'efectuarà el muntatge de la tuneladora que perforarà, a partir de la primavera de 2008, el primer dels dos túnels del perllongament.

.- Les obres permetran dotar Terrassa de tres noves estacions d’FGC, inclòs un intercanviador amb Renfe, i suposaran una inversió total de 321 MEUR. Es preveu que els treballs finalitzin el 2010.

 .-El mes vinent s’iniciaran les inspeccions prèvies als edificis a la zona d’influència del traçat i es preveu també un pla d’auscultació i control de les obres.  Paral·lelament, estan en execució les obres de les estacions de Can Roca i UPC-Vallparadís.

.- L’ús de la tuneladora permet minimitzar l’afectació sobre la superfície i maximitzar les condicions de seguretat de l’obra.

.- El veïnat pot demanar informació sobre les obres al Punt d’Atenció Ciutadana (PAC) a l’antiga seu del Centre Excursionista de Terrassa.

Inici de les obres

Construcció del pou d’atac i futur dipòsit de trens

El DPTOP inicia demà els treballs per a executar els túnels que permetran perllongar la línia d’FGC a Terrassa en un dels extrems del futur perllongament, proper a Can Roca, una zona sense habitatges. En aquest punt, es comença a construir un gran pou que mentre durin les obres tindrà la funció d’entrada i explotació de la tuneladora. Posteriorment, aquest pou es convertirà en la cua de maniobres i dipòsit de trens de la línia.

Així a través d’aquest pou, un cop completat, es baixaran les peces per a muntar la tuneladora. Es preveu que tot el procés de construcció del pou i de muntatge de la tuneladora tingui un termini d’un any, de manera que la tuneladora pugui començar a perforar la primavera de 2008.

El pou tindrà una planta rectangular de 225 metres de longitud per 22 metres d’amplada i una profunditat que oscil·larà entre els 39 i els 32 metres des de la superfície a la rasant.

Construcció amb tuneladora

El traçat del perllongament, de 4,5 quilòmetres, transcorrerà a través de dos túnels de 6,75 metres de diàmetre cadascun excavats amb tuneladora, tret de les zones de les estacions, que s’executaran a celobert o en mina. Els túnels estaran separats per 14 metres entre eixos, amb una distància lliure de 7 metres.

La planificació de les obres preveu excavar el primer túnel des del pou de Can Roca fins a l’estació de Rambla d’Ègara, desmuntar el capçal de la tuneladora en aquest punt i tornar a ubicar la tuneladora a Can Roca, per tal d’iniciar el segon túnel. Aquest sistema permet una millor adequació a les necessitats del traçat i les característiques del terreny.

D’altra banda, la utilització de tuneladora permet minimitzar l’afectació sobre la superfície i maximitzar les condicions de seguretat de l’obra. Es preveu que les obres finalitzin el 2010.

El metro de Terrassa

El perllongament de la línia d’FGC a Terrassa (Metro del Vallès) suposarà tota una transformació de la mobilitat en transport públic en aquesta ciutat. En aquest sentit, contribuirà a millorar les connexions entre Terrassa, la comarca del Vallès Occidental, Barcelona i l’àrea metropolitana, així com els moviments interns al municipi, amb una xarxa de metro pròpia, integrada en el sistema de transport metropolità.

L’actuació permetrà dotar la ciutat de tres estacions que donaran servei al centre històric, a la zona universitària i a una zona de creixement, a més d’un potent intercanviador d’FGC-Renfe.

Tres noves estacions

Les noves estacions permetran donar servei a zones de creixement de Terrassa, a l’àrea universitària i a equipaments sanitaris –Hospital Mútua de Terrassa i Hospital de Sant Llàtzer– i espais històrics i culturals –com el conjunt de les esglésies de Sant Pere, el castell-cartoixa de Vallparadís o el Museu Tèxtil. Un cop ampliada la línia d’FGC al seu pas per Terrassa, es preveu que la utilitzin prop de 32.000 viatgers diàriament, el doble que en l’actualitat.

· UPC-Vallparadís: aquesta estació està actualment en construcció i els treballs s’estan compaginant amb les excavacions arqueològiques. La instal·lació acollirà un aparcament de 293 places.

· Intercanviador FGC-Renfe: aquesta estació afavorirà la intermodalitat al municipi en connectar les dues línies de ferrocarril de la ciutat. Es preveu que la línia d’FGC passi per sota de l’actual línia de Renfe amb un únic vestíbul a dos nivells.

· Can Roca: actualment en execució. S’ha construït el perímetre i coberta de l’estació i s’està efectuant el buidat de terres per a construir l’estructura de l’estació i aparcament.

Seguretat i informació ciutadana

Inspeccions dels edificis

A finals del mes vinent es preveu iniciar una campanya d’inspeccions de les estructures dels edificis per on passarà el nou tram de la línia d’FGC. Aquesta àrea comprèn uns 700 edificis, 3.500 habitatges. L’actuació consistirà en un seguit d’inspeccions prèvies al pas de la tuneladora als edificis, locals comercials i aparcaments dins de la zona d’influència de les obres.

 L’objectiu de les inspeccions prèvies és documentar l’estat actual de conservació de les construccions i utilitzar-la com a referència abans, durant i després de les obres, i garantir als propietaris dels edificis un document fidel de l’estat de les construccions davant qualsevol afecció.

Fa unes setmanes s’ha iniciat la catalogació i visualització de l’exterior dels edificis de l’àmbit de l’obra. Les inspeccions prèvies de l’interior dels edificis s’iniciaran a finals de maig i, per tant, es faran abans del pas de la tuneladora, que no començarà els seus treballs fins d’aquí un any.

El procediment consistirà en: tramesa de cartes adreçades als presidents de les comunitats de veïns i les administracions de les finques, campanya d’informació a les diferents escales dels edificis a inspeccionar i concertació del dia i hora de les visites. Aquest procés s’iniciarà als àmbits de Can Roca i Rambla d’Ègara; els detalls i calendari del procés s’exposaran properament en el si de la comissió de seguiment de les obres.

Auscultació i control

D’altra banda, també es preveu la implantació del pla d’auscultació, que defineix els equips de mesura, les pautes de lectura, l’evolució dels assentaments i els controls de convergència del túnel per controlar que l’execució de les obres s’ajusti pel que fa als moviments màxims previstos.

Durant les obres, es controlaran els possibles assentaments dels edificis i del terreny, tant en superfície com en profunditat i les possibles oscil·lacions del nivell freàtic. En els trams de túnel s’instal·laran també sensors per al control de les convergències, les pressions exercides pel terreny sobre el sosteniment (cèl·lules de pressió) i els esforços de treball del sosteniment (extensímetres).

Punt d’atenció a la ciutadania

La voluntat de la Generalitat és facilitar el màxim d’informació possible als ciutadans sobre el perllongament d’FGC a Terrassa. Així, està en funcionament un Punt d’Atenció Ciutadana (PAC), ubicat a l’antiga seu del Centre Excursionista de Terrassa, al Raval de Montserrat, on la ciutadania pot visitar una exposició sobre el projecte, rebre informació i plantejar dubtes i suggeriments pel que fa a les obres.

Paral·lelament, el DPTOP ha presentat el projecte en diverses assemblees amb el veïnat dels barris per on transcorre el traçat. Així mateix, el DPTOP, l’Ajuntament de Terrassa i diverses associacions ciutadanes integren una comissió per avaluar i fer un seguiment dels treballs.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia