Territori

Avui s'ha presentat el projecte del LOGIS Penedès

query_builder   4 agost 2006 14:45

event_note Nota de premsa

Avui s'ha presentat el projecte del LOGIS Penedès

El secretari de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Manel Nadal, ha presentat avui el nou projecte de la plataforma logística LOGIS Penedès a la seu de la Delegació Territorial de la Generalitat a Tarragona. La nova plataforma logística, que té l'objectiu de fomentar la vertebració territorial i el desenvolupament econòmic del Baix Penedès i del conjunt de la demarcació de Tarragona, compta amb una inversió prevista de 91,3 MEUR, una superfície de 128 ha i es preveu que generi 3.300 llocs de treball. La plataforma podria començar a funcionar el 2008. Aquest nou projecte, que ja ha estat presentat als ajuntaments, tindrà en compte les aportacions que facin les administracions locals amb l'objectiu d'assolir el màxim consens territorial.

LOGIS Penedès estarà situada en els termes de Banyeres del Penedès, L’Arboç i Sant Jaume de Domenys. La proposta que s’ha presentat avui és el resultat de l’estudi de viabilitat i redimensionament de la plataforma logística que ha portat a terme CIMALSA en els darrers 15 mesos i en el qual hi ha participat un ampli equip pluridisciplinar d’enginyers, urbanistes, paisatgistes i economistes.

Amb aquest nou projecte, s’han atès les demandes territorials i s’ha millorat la primera proposta tant pel que fa al model de plataforma logística, que ha passat d’un concepte de port sec amb àmplies zones dedicades a campes per a vehicles i contenidors, a un concepte de LOGIS, que implica que les activitats logístiques es desenvoluparan íntegrament dins de naus i que comptarà amb serveis complementaris de valor afegit. Així mateix, s’ha reduït l’àmbit logístic (naus, campes i platges de vies) en 77,3 ha.

Un centre logístic de valor afegit

LOGIS Penedès serà un parc d’activitats logístiques per oferir emplaçaments a operadors logístics on desenvolupar activitats complementàries al transport i emmagatzematge i generar nous valors afegits.

Així, LOGIS Penedès es concep per a activitats de logística, manipulació, assemblatge de components, empaquetat, control de qualitat, gestió de cadenes logístiques, gestió d’estocs, serveis de precomercialització i serveis comercials i administratius vinculats a la cadena logística. Serà un recinte amb els accessos controlats les 24 hores amb zones de serveis a les empreses i al territori en general com ara oficines, un hotel, serveis empresarials, restauració o tallers, entre altres.

Aquest nou model de plataforma logística previst per al Baix Penedès permetrà ordenar la implantació territorial de l’activitat logística al corredor mediterrani, oferir un espai adequat al desenvolupament logístic de Catalunya i crear un pol de desenvolupament econòmic sostenible al territori.

Una acurada inserció territorial

La proposta de LOGIS Penedès ha tingut en compte la petició de redimensionar la plataforma formulada pel territori. Així, la nova proposta estableix notables diferències amb el projecte anterior ja que redueix en 77,3 ha la superfície destinada als usos logístics i incrementa la zona destinada a espais lliures i a zones de serveis.

La nova proposta fa desaparèixer la superfície a l’aire lliure destinada a contenidors i vehicles i redueix la superfície per a naus en un 9,8%. A més, la nova proposta minimitza l’impacte territorial de les platges de vies mitjançant la proposta d’un apartador ferroviari compactat dins l’àmbit del recinte logístic. Aquesta mesura suposa reduir en gairebé 10 ha la superfície destinada a la xarxa ferroviària interior.

D’altra banda, es destinen 8 ha més als espais lliures i es guanya més de mitja hectàrea per a la zona destinada als serveis i al sector terciari com ara oficines, hotel, serveis empresarials o tallers. El projecte actual preveu, doncs, un recinte logístic de 128 ha separat en dos àmbits corresponents a la primera i segona fase per una àmplia franja verda de 22 ha.

En comparació amb la proposta elaborada l’any 2003, l’actual presenta les següents diferències pel que fa a la distribució d’activitats i superfícies:

                                  Diferència en ha  Diferència en %

 Superfície per a naus logístiques -11,8hes    -9,8%

Superfície ferroviària interior  -9,7 hes       -79,7%

Superfíce per a campa         -  55,8 hes      -100%

Espais lliures                    +8,1 hes             +26,7%

Zones serveis i terciari      +0,6 hes            +4,6%

Preservació mediambiental i paisatgística

LOGIS Penedès pren una especial cura en les qüestions mediambientals atès que analitza i preserva els espais amb major valor agrícola i paisatgístics de la zona i adequa el disseny funcional de la plataforma a les característiques del territori.

Entre altres mesures, el nou projecte estableix la conservació d’un corredor verd respectant el camí històric entre Banyeres del Penedès, el turó del Papiol i la Riera del Marmellar i la preservació dels espaïs agrícoles contigus incloent la replantació d’oliveres, el cultiu selectiu de vinyes i la preservació del parcel·lari existent.

També es preveuen mesures d’amortiment de l’impacte visual com ara ondulacions del terreny en els límits de l’àmbit, plantacions estratègiques d’arbrat autòcton i un tractament especial de la façana a la AP-7.

Un nou accés a l’AP-7

A més de les funcions com a plataforma logística, LOGIS Penedès també integra un conjunt d’infraestructures i elements per al desenvolupament local i la vertebració territorial a l’àmbit del Baix Penedès. Molt significativament, la proposta preveu un nou accés a l’AP-7 que donarà servei a un ampli territori (Banyeres del Penedès, L’Arboç, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Castellet i la Gornal) que ara ha d’anar fins al Vendrell sud o fins a Vilafranca per entrar a l‘autopista.

D’altra banda, LOGIS Penedès es concep com una plataforma que integra accessos viaris i ferroviaris i esdevé, en aquest sentit, la primera plataforma autènticament intermodal de Catalunya d’aquestes característiques.

Un pol de desenvolupament econòmic

L’activitat econòmica que suposarà la instal·lació de la plataforma és un altre element positiu. Es preveu que LOGIS Penedès en ple funcionament generi més de 3.300 llocs de treball. D’aquests, 2.867 seran directament vinculats a l’activitat logística i 560 per a donar servei als equipaments complementaris (hotel, restaurants, punts d’atenció, oficines, taller serveis empresarials, etc.)

El projecte també preveu que per la plataforma logística hi circulin diàriament 2.189 camions. El nou accés a l’autopista, així com les solucions viàries previstes a la proposta, com un vial específic de connexió entre l’autopista i la futura autovia A-7, evitaran que aquest tràfic passi pels nuclis urbans o per la vialiat local actual.

S’ha calculat que la tipologia d’empreses logístiques que s’instal·laran al LOGIS seran en un 90% per operadors logístics i centres de distribució d’empreses i només en el 10% restant per a serveis de paqueteria. Aquesta tipologia d’empreses garanteix un flux de moviments de camions molt inferior als d’una central logística tipus CIM on les empreses de paqueteria són majoritàries.

 La proposta descarta totalment usos de baix valor afegit com campes i dipòsits de contenidors. En canvi s’incorporen dos àmbits per a activitats terciàries vinculades a la plataforma i una Zona d’Activitats Econòmiques Complementàries externa a l’àmbit de la plataforma.

Una plataforma d’iniciativa i titularitat pública

 El projecte LOGIS Penedès ha estat inclòs al Pla d’Infraestuctures del Transport de Catalunya (PITC) com a zona logística d’interès estratègic i, per tant, el seu desenvolupament es farà mitjançant un pla especial que ordenarà el recinte com un sistema genera de comunicacions.

En aquest sentit, aquesta serà una plataforma d’iniciativa i titularitat pública, amb possibilitat de gestió en cooperació público-privada i amb una gestió integral que asseguri uns estàndards de qualitat, servei, imatge i respecte pel territori òptims des de la posada en marxa de la plataforma

La proposta que s’ha donat a conèixer avui ha estat presentada als ajuntaments implicats amb els quals s’establirà un procés de consulta previ a l’elaboració del Pla Especial corresponent per rebre les seves observacions. Un cop recollides les seves observacions, s’iniciaran els tràmits per a la construcció del LOGIS que es preveu que pugui entrar en funcionament al llarg del 2008.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia