El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, han signat aquest matí  un conveni per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge al municipi. 

El conveni amb l’Ajuntament de Viladecans, que ja disposa d’una oficina municipal d’habitatge, s’inscriu en el marc dels convenis que signa el Departament de Medi Ambient i Habitatge amb diferents administracions locals per tal de facilitar l’accés a les noves mesures de polítiques d’habitatge al major nombre de ciutadans. 

Diferents  consells comarcals i ajuntaments de Catalunya han manifestat el seu interès en formalitzar aquest tipus de convenis, que poden influir positivament en l’activitat i en la gestió d’aquest tipus d’oficines, la qual cosa repercuteix en benefici de tota la població. 

A través d’aquest conveni, l’oficina d’habitatge de Viladecans donarà informació i assessorament als ciutadans en les matèries següents relacionades amb l’habitatge: 

  • línies d'ajuts per a l’accés a l’habitatge protegit, per a la  rehabilitació d’habitatges, per al pagament dels lloguers, i sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges
  • tramitació de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació del parc d’habitatges construïts, sol·licituds de tests dels edificis (TEDI), sol·licituds d’informes interns d’idoneïtat en ajuts a la rehabilitació d’habitatges (III) i sol·licituds d’ajuts per accedir al parc d’habitatges protegits, públics i privats
  • tramitació i inspecció de les cèdules d’habitabilitat. 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge facilitarà a l’oficina tota la informació actualitzada sobres les polítiques d’accés a l’habitatge i de rehabilitació, i totes les normatives relacionades amb temes d’habitatge. 

Així mateix, l’Ajuntament i la Secretaria d’Habitatge col·laboraran en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels expedients.