Avui s’ha celebrat a Skhirat, al Marroc, la Segona Jornada dels 4 Motors d’Europa per al desenvolupament sostenible i de les tecnologies ambientals a la conca sud de la Mediterrània. La Jornada ha començat sota la presidència del ministre d’Ordenació del Territori, de l’Aigua i del Medi Ambient del Govern del Marroc, Mohamed El Yazgui. El ministre ha estat l’encarregat de presentar el conseller Salvador Milà, que ha fet una exposició sobre el desenvolupament de les polítiques ambientals de Catalunya dels últims 15 o 20 anys. Així, ha explicat les experiències catalanes sobre la gestió sostenible de l’aigua, els residus i el canvi climàtic, i ha fet una especial menció a l’estreta relació entre l’economia i el medi ambient. En aquesta sessió també han presentat les seves pròpies iniciatives els representants de la regió de Llombardia i de Rhône-Alpes. Aquestes experiències són especialment útils per a països que, com el Marroc, comencen a plantejar-se seriosament els temes mediambientals, com han posat de relleu els responsables del centre marroquí de Producció Neta. Posteriorment, s’han realitzat diverses sessions tècniques que han comptat totes elles amb una àmplia participació catalana. Així, sobre la gestió sostenible de l’aigua han intervingut tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua; sobre la gestió dels residus ha participat el Grup Ros Roca; i sobre la lluita contra el canvi climàtic, el Grup Hera i la Fundació Fòrum Ambiental.

El conseller Salvador Milà ha estat l’encarregat de presentar la declaració comuna dels 4 motors sobre el desenvolupament sostenible i les tecnologies mediambientals a la conca mediterrània. Milà ha fet una crida en el sentit que el contacte entre empreses i els intercanvis entre experts al llarg d’aquests dos dies de trobada han de permetre establir contactes estables i duradors. A més, ha convidat els representants de les diverses administracions regionals a treballar amb la declaració aprovada per fer efectiu el desenvolupament sostenible a la conca mediterrània.