El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i el president del Club EMAS, Martí Puig, han signat aquest matí un protocol de col·laboració per a la difusió  del sistema voluntari de gestió mediambiental i d'auditoria per a les organitzacions, l’EMAS (Environmental Management  and Audit Scheme).

El Club EMAS (www.clubemas.cat), Associació d’Organitzacions Registrades EMAS a Catalunya, va ser fundat l’any 2006 i el formen actualment 42 organitzacions amb un centre com a mínim registrat EMAS a Catalunya. Aquesta iniciativa, sorgida del món empresarial, és pionera a la Unió Europea i aquest protocol de col·laboració permetrà engegar una dinámica de treball molt positiva per a la difusió i implantació de l’EMAS a Catalunya.

A través d’aquest acord de col·laboració, les dues parts es comprometen a la promoció de la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions i de la societat en general, fomentar la participació de les organitzacions en el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS) i cercar els instruments que facilitin que les organitzacions puguin implantar i mantenir l’EMAS.

A més, han creat una mesa de treball que es reunirà, com a mínim, un cop per semestre i on es definirà el programa de treball i es farà el seguiment de les matèries. Entre les línies d’actuació que les dues parts s’han compromès a treballar destaquen:

La simplificació dels tràmits i eliminació de duplicats, com també l’adopció de mesures especials per a les organitzacions registrades a l’EMAS en el marc dels tràmits administratius i dels procediments de control.

La introducció de les consideracions ambientals en els procediments de contractació pública i que es reconegui i valori la importància de disposar de l’EMAS.

L’organització de cursos de formació per als responsables de medi ambient de les organitzacions en temes legals, de gestió o d’altres que puguin ser d’interès dins l’àmbit de la gestió ambiental.

Cal recordar que la seu del Departament de Medi Ambient i Habitatge, situada a l’avinguda Diagonal, 523-525, de Barcelona, ja ha obtingut les certificacions ambientals voluntàries EMAS i ISO 14001. De fet, és el primer edifici de la Generalitat de Catalunya, i la primera seu d’una conselleria en tot l’Estat a obtenir-les. 

Catalunya representa aproximadament un 30% del total de registres d’Espanya i es trobaria entre els tres primers països de la Unió Europea en registres EMAS per milió d’habitants. Si comparem Catalunya amb els estats de la Unió Europea, continua al capdavant en ocupar el cinquè lloc d’empreses amb registres EMAS. Fins al moment, el sector químic i el turístic són els capdavanters a Catalunya en l’obtenció del registre europeu ecoambiental.