El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa acull el Fons Documental de la Custòdia del Territori

Aquest Fons, donat per la Xarxa de Custòdia del Territori, és únic a Catalunya i a l'Estat espanyol
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) ha acollit el Fons Documental de la Custòdia del Territori, que compta actualment amb 66 entrades documentals. Aquest fons documental és un recurs de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) que té com a objectiu facilitar informació, difondre el concepte i estratègies de custòdia del territori, i donar suport a les entitats de custòdia, els professionals i els estudiosos d'aquesta filosofia de conservació del patrimoni natural i cultural del territori català. La XCT ha fet donació d'aquestes publicacions amb un seguit de condicions que en faciliten l'accés públic, i el Departament de Medi Ambient i Habitatge l'ha acceptada a través d'una resolució.

El Fons Documental de la Custòdia del Territori s'anirà ampliant periòdicament a mesura que s'incorporin nous documents (durant el 2007 es preveu una cinquantena de noves d'entrades) i la informació s'intercanviarà amb organitzacions, institucions d'àmbit local, estatal, estranger, i especialment amb altres entitats de custòdia. Així mateix, es preveu ampliar la informació disponible a les corresponents pàgines web i facilitar, sempre que sigui possible, la consulta telemàtica de documents a text complet per mitjà de la biblioteca digital.

La Xarxa de Custòdia del Territori i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa presentaran el Fons Documental de la Custòdia del Territori avui divendres, 4 de maig, a les 19:30 hores. Seguidament, s'inaugurarà l'exposició "La custòdia del territori, un acord entre persones per tenir cura de la terra". L'exposició es podrà visitar fins al 16 de maig de 2007.


El Fons Documental

Difondre i dinamitzar la informació i documentació de l'àmbit de la custòdia del territori i posar-la a l'abast de tothom que hi pugui estar interessat és un dels principals objectius del Fons Documental de la Custòdia del Territori. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa durà a terme el tractament normalitzat i la gestió de l'accés a la informació que conté, i així complementarà les tasques de difusió i dinamització habituals d'un centre d'aquestes característiques. També amb aquesta finalitat, i amb motiu de la presentació del Fons Documental de la Custòdia del Territori, s'ha creat un punt de llibre divulgatiu.

Com consultar el Fons?

Tota la informació sobre el Fons, la podeu trobar als webs de la Xarxa de Custòdia del Territori: www.custodiaterritori.org/fons i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: www.parcsdecatalunya.net.

Fins al moment, el Centre de Documentació del Parc Natural ha registrat 66 documents que s'han introduït als dos principals catàlegs cololectius especialitzats a Catalunya i ja es poden consultar introduint com a paraula clau "custòdia del territori":

o Catàleg Cololectiu de les Universitats de Catalunya: http://www.cbuc.es/ccuc
o Catàleg de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cdma


Al Fons, s'hi poden trobar llibres, revistes, articles, vídeos, CD i documents inèdits. Cada tipus de material rep un tractament específic que en condiciona en alguns casos la consulta.

Les consultes es poden realitzar in situ i en préstec del Fons Documental. També es resolen telefònicament, per carta, per correu electrònic o per fax, a més de l'opció del préstec interbibliotecari amb alguns centres de documentació i biblioteques.

El Centre de Documentació del PNZVG es troba ubicat a la masia de Can Jordà, al municipi de Santa Pau, i el seu horari és de 9 a 14 hores els dies laborables de l'any. Els serveis que ofereix són gratuïts i oberts a tothom, amb l'únic requeriment de concertar prèviament dia i hora en cas que la consulta es faci in situ, pel fet que, en tractar-se d'un centre de documentació especialitzat, s'atenen totes les consultes de manera personalitzada.


(Resolució del Fons Documental al DOGC> www.gencat.net/diari/4763/06292100.htm)