El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha creat un nou itinerari per recórrer el Parc Natural en bicicleta. L’itinerari comença a l’Ecomuseu, centre d’informació del Parc situat a Deltebre, i continua pel nucli urbà d’aquesta població, circulant pel passeig fluvial, on es produeix un estret contacte amb el riu Ebre. Al cap d’uns quilòmetres, arriba a la bassa del Canal Vell, el salobrar del Niño Perdido i a la bassa del Garxal, totes tres zones incloses dins del Parc. El retorn de nou cap a Deltebre es produeix aprofitant l’itinerari de camins naturals GR 99. 

Els objectius principals d’aquest nou itinerari són, per una banda, millorar la seguretat dels ciclistes, mitjançant el disseny d’un recorregut que eviti, en la mesura del possible, el trànsit de bicicletes per vies amb un ús motoritzat elevat; i, per l’altra, potenciar el turisme lúdic i esportiu, fent possible que aquest públic pugui desplaçar-se des de tots els pobles del delta fins als llocs d’interès a través d’unes vies específiques. 

El nou itinerari circula en un 30% per carrils bici (Garxal i GR 99), en un 20% per l’interior del nucli urbà, i en un 50% per camins d’ús agrícola i rural. Per elaborar l’itinerari s’ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Deltebre. 

El delta de l’Ebre és un espai ideal per a la pràctica de la bicicleta. Durant els darrers 15 anys s’ha anat intensificant gradualment la densitat d’usuaris, interns i externs, que troben en aquest espai un lloc idoni per a la pràctica de la seva afecció preferida: la bicicleta. 

El Delta presenta un enorme potencial per als cicloturistes. Es tracta d’un territori completament pla, amb paisatges variats, on destaquen les basses litorals, els camps dunars, els arrossars, els sosars i les platges inacabables de sorra fina. La combinació d’aquests elements amb l’observació de la flora i fauna presents al recorregut permet engrandir l’encant dels itineraris. 

De moment, el nombre de quilòmetres de carrils exclusius per a bicicleta al delta de l’Ebre és poc important. Només destaquen, en zones del Parc, els carrils bici de la bassa de l’Encanyissada (4 km), de la Tancada (3 km), de la bassa de les Olles (3 km) i del Garxal (1,5 km).