El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha adjudicat aquest mes de març les obres de condicionament de la pista de Caro a l’empresa SERVIDEL, SLU. Aquest projecte, amb un pressupost d’execució de 575.990,89 €, es preveu que s’iniciï a principis de maig, i tindrà una durada total de 5 mesos.

Aquesta pista és una de les principals vies d’accés al Parc Natural dels Ports i tot el tram que es vol millorar transcorre dins de la forest d’utilitat pública de Vall d’en Pastor, Carreretes i Reguers Nous, propietat de la Generalitat de Catalunya.

El projecte preveu la reconstrucció de l’asfaltat del camí, la construcció de drenatges per evacuar-ne l’aigua, la construcció de murs de protecció, la instal·lació de barreres de protecció integrades al medi, així com miradors amb baranes de fusta i la senyalització vertical i horitzontal del camí.

Paral·lelament, el Departament de Medi Ambient i Habitatge s’encarregarà de redactar el projecte d’ampliació d’aquestes obres per completar la millora de la pista fins al final de la zona urbana, tram de pista que transcorre per terrenys de propietat municipals.

La Mancomunitat de Municipis de Tortosa i Roquetes, per la seva banda, s’encarregarà de licitar i executar les obres del projecte d’ampliació, actuació que té un cost estimat de 236.000 €.