Es tracta d'una promoció d'habitatges de lloguer per a joves i quedarà completada amb la construcció d'un altre edifici de 92 pisos protegits

El director general d’Habitatge, Joaquim Gascó, acompanyat per l’alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga, ha assistit aquest matí a l’inici de les obres de construcció de 42 habitatges amb protecció oficial al sector Sud-Oest de Masrampinyo I.

Aquesta actuació s’inscriu en el marc del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, promogut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, que té com a objectiu atendre al màxim les necessitats d’habitatge de la població introduint diferents mesures, entre les quals es troba l’increment de la construcció d’habitatges protegits per part de l’Incasòl.

Així mateix, els nous habitatges compliran els paràmetres de sostenibilitat i ecoeficiència que estableix el Decret 21/2006, de 14 de febrer, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

Dades de la promoció Mas Ramnpinyo I

Pressupost – 2,62 MEUR

Termini d’execució – 18 mesos

La promoció està situada en un solar, propietat de l’Incasòl, que es troba al nord del municipi de Montcada i Reixac, al carrer A, cantonada amb el carrer B del sector sud-oest/MC5 de Mas Rampinyo. La nova construcció consta de 42 habitatges de lloguer per a joves, un dels quals és adaptat. Del total d’habitatges, 35 tenen un dormitori i 7 en tenen dos. La seva superfície útil va dels 39 m2 als 56 m2. L’edifici compta amb 28 places d’aparcament, una d’elles adaptada.

L’obra es basa en un projecte de l’arquitecte José Miguel Roldan i Mercè Berengué.

Mas Rampinyo II

A més de Masrampinyo I, l’Incasòl té en fase de licitació una segona promoció en el mateix sector. Aquesta promoció consta de 92 habitatges de lloguer, 8 dels quals són adaptats. Del total d’habitatges, 4 tenen quatre dormitoris, 25 en tenen tres, 42 en tenen dos i 21 en tenen un. La superfície útil dels pisos oscil•la entre els 38 m2 i els 84 m2. L’edifici compta amb 239 places d’aparcament i 7 locals. Un dels locals està destinat a centre comercial, el qual té assignades 122 places d’aparcament situades a la planta soterrani -2. La resta de places es disposen a la planta soterrani -1 i són de lloguer.

Les instal•lacions de l’edifici inclouen una xarxa separativa d’aigües fecals i pluvials i plaques per a l’aprofitament de l’energia solar per producció d’aigua calenta sanitària.

L’obra es basa en un projecte de l’arquitecte Enric Massip-Bosch i té un pressupost de licitació 11,3 MEUR.