Agència Catalana de l'Aigua

Medi Ambient i Habitatge explica les condicions en què es construirà la nova depuradora de l'Alt Maresme

query_builder   23 agost 2005 11:14

event_note Nota de premsa

Medi Ambient i Habitatge explica les condicions en què es construirà la nova depuradora de l'Alt Maresme

El Departament es compromet amb representants comarcals i municipals del Maresme a decidir la ubicació exacta de la nova depuradora de manera consensuada

Després de les diverses reunions mantingudes entre el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Salvador Milà, i representants municipals i del Consell Comarcal del Maresme, s’han acordat una sèrie de compromisos per resoldre els possibles dubtes sobre la ubicació proposada per a la nova depuradora de l’Alt Maresme, a la plana de Santa Susanna.

Segons el personal tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), aquesta ubicació té els màxims avantatges tècnics, energètics i ambientals, garanteix un millor funcionament del sistema i permet recuperar recursos per millorar els actuals col•lectors principals i l’emissari submarí. Després d’estudiar les diferents alternatives d’ubicació possibles, la plana de Santa Susanna és la millor opció per a la nova depuradora, perquè es tracta d’un punt pròxim a l’actual estació de bombament i l’inici de l’emissari submarí, dins de sòl no urbanitzable de Santa Susanna, prop del límit amb Pineda de Mar, és a dir, en el centre de gravetat territorial del conjunt de municipis als quals servirà la depuradora.

No obstant això, el Departament es compromet a fer que la ubicació exacta de la nova depuradora d’aigües residuals es determini de comú acord entre els tècnics urbanistes que designarà el Consell Comarcal del Maresme i els tècnics de l’ACA i que, a més, compleixi les característiques següents:

• La depuradora se situarà tan apartada com sigui possible dels nuclis residencials de Pineda de Mar i de Santa Susanna, en tot cas més separada d’on s’ubica l’actual estació de bombament i l’inici de l’emissari, i amb la formació d’un corredor verd que impedeixi qualsevol impacte visual i que actuï com a barrera paisatgística, alhora que es forma un connector ecològic entre la carena litoral i el front marítim. Aquesta proposta es concretarà en el corresponent Pla especial d’equipaments que serà sotmès a informació pública.

• La correcta ubicació del nou equipament de sanejament que ocupa el mínim de terreny, així com la creació del corredor verd de separació amb el nucli habitat de Pineda de Mar i la protecció del sòl d’alt valor agrícola que l’envolten quedaran perfectament integrats i seran la millor garantia de la permanència de la qualificació dels terrenys com a no urbanitzables d’alt valor agrícola.

• El tipus de depuradora que es construirà serà d’una nova tipologia que comporti la mínima ocupació de terreny –al voltant de 3 hectàrees com a molt- i la mínima alçada, de manera que tingui el disseny més modern amb un menor impacte visual i que ocupi el mínim d’espai possible.

• La planta es construirà amb les millors tecnologies disponibles existents i amb els sistemes de tractament més avançats del mercat, ja en funcionament en altres depuradores (que es poden visitar), que eviten les emissions d’olors i de sorolls, amb el màxim aïllament.

• A més, es redactarà el corresponent estudi d’impacte ambiental del projecte de la nova depuradora, que se sotmetrà a un procés de participació i informació pública. En aquest estudi es valoraran els impactes ambientals de les tres alternatives considerades, de manera que es puguin visualitzar, quantificar i concretar totes les dades relatives a l’ocupació de terrenys, traçats dels col•lectors necessaris i ubicacions de les estacions de bombament, impactes visuals, mesures de protecció d’emissions d’olors i sorolls, consums energètics, emissions de CO2 associades, així com els costos econòmics. S’estudiarà l’estat dels col•lectors, les estacions de bombament i l’emissari actuals i les inversions necessàries per a la seva millora i per evitar futures avaries.

En segon lloc, es constituirà una comissió de seguiment del projecte i de la seva execució, amb participació de representants del Consell Comarcal, dels ajuntaments interessats i de les entitats veïnals que ho desitgin.

Finalment, un cop redactat el projecte constructiu i abans d’iniciar-se l’execució de les obres, l’esmentat projecte se sotmetrà a un ampli termini d’informació pública i es realitzaran visites a altres depuradores en què ja s’apliquen sistemes de tractament i depuració de les aigües que eviten els impactes ambientals d’olors, sorolls i visuals a l’entorn, amb l’objectiu de comprovar-ne l’efectivitat.

Els municipis de Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar i Palafolls necessiten que s’executi amb urgència la depuradora que ha de donar servei a aquest àmbit territorial tant per raons de salubritat com de millora de la qualitat de l’aigua del mar i de les platges.

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia