El director general de Promoció de l’Habitatge, Joaquim Gascó, acompanyat per l’alcalde de Callús, David Aaron López, ha assistit aquesta tarda a l’inici de les obres de construcció de 16 habitatges protegits, promoguts per l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i destinats a lloguer per a gent gran.

Dades de la promoció de 16 habitatges al c. de Francesc Macià

Es tracta d’un edifici aïllat, situat al carrer de Francesc Macià cantonada amb la carretera C-1410, en un solar cedit a l’Incasòl per l’Ajuntament de Callús. Catorze dels setze habitatges tenen 1 dormitori, i dos en tenen 2. La superfície útil oscil•la entre els 37 m2 i els 47 m2. L’actuació inclou la construcció d’un Centre d’Assistència Primària i un local sense distribució per a la seva futura ampliació a la planta baixa, i també la urbanització de la parcel•la amb places d’aparcament exteriors.

Les instal•lacions de l’edifici inclouen plaques per a l’aprofitament de l’energia solar per produir aigua calenta sanitària.

 L’obra, que es basa en un projecte de l’arquitecte Jaume Sanmartí, compta amb un pressupost d’1,6 milions d’euros i un termini d’execució de 22 mesos.

Aquesta promoció està situada al costat d’un equipament per a gent gran promogut per l’Ajuntament de Callús.

Després de l’acte d’inici de les obres d’aquests habitatges, el director general i l’alcalde han presentat dues noves promocions que l’Incasòl preveu construir al municipi. La primera promoció, situada al passeig d’Anselm Clavé, serà de 27 habitatges de lloguer per a joves; i, la segona, tindrà 40 habitatges de lloguer i venda situats al Pla parcial de la Serreta.

Dades de la promoció de 27 habitatges al passeig d’Anselm Clavé

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Callús van signar un conveni el 21 de desembre de 2005 per a la construcció de 27 habitatges en un solar, cedit per l’Ajuntament a l’Incasòl, situat a la cruïlla del passeig d’Anselm Clavé amb la via del tren.

Es tracta d’un edifici de planta baixa més 2 plantes pis. Tots els habitatges són de lloguer per a joves i tenen un dormitori. La seva superfície útilés de 40 m². A la planta semisoterrània hi ha un local destinat a equipament municipal per al foment de les noves tecnologies. També hi ha un aparcament descobert a la mateixa parcel•la amb 27 places.

L’obra, que es basa en un projecte de l’arquitecte Daniel Mediavilla, compta amb un pressupost d’1,5 milions d’euros.

Dades de la promoció de 40 habitatges al Pla parcial de la Serreta

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Callús van signar un conveni el 22 de desembre de 2004 per a la construcció de 40 habitatges en un solar cedit a l’Incasòl per l’Ajuntament de Callús, situat a la parcel•la R1, al carrer del Reverend Josep Puigbó, corresponent al Pla parcial 5 de la Serreta.

Es tracta d’un edifici de planta baixa més 3 plantes pis. Els 40 habitatges estan repartits en dues escales, una amb 16 habitatges en règim de venda, tots de tres dormitoris, d’aproximadament 70 m² útils, i l’altra escala amb 24 habitatges en règim de lloguer, de dos dormitoris, la majoria de 55 m² útils. A la planta semisoterrània, s’ha previst un local d’aparcament de 40 places.

L’obra es basa en un projecte dels arquitectes Juan Antonio Manciñeiras i Manel Parés, i compta amb un termini d’execució de 20 mesos.

Aquestes actuacions s’inscriuen en el marc del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, promogut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, que té com a objectiu atendre al màxim les necessitats d’habitatge de la població introduint diferents mesures, entre les quals l’increment de la construcció d’habitatges protegits per part de l’Incasòl.

Així mateix, els nous habitatges compliran els paràmetres de sostenibilitat i ecoeficiència que estableix el Decret 21/2006, de 14 de febrer, que regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.